Hersteltrajecten

De meeste cliënten hebben een combinatie van fysieke, cognitieve en psychische en existentiële of spirituele klachten. Bij cliënten die voordat ze ziek werden al kwetsbaar waren, zijn de klachten vaak ernstiger. Ze herstellen thuis of, als dat niet mogelijk is, in een herstellocatie (Eerstelijnsverblijf (ELV),  COVID-nazorgafdeling of COVID-hotel). Vaak wordt bij intensieve therapie bij complexe zorg ook de term ‘geriatrische revalidatie’ gebruikt.

Draaiboek voor zorgverleners 

Vilans maakte een Draaiboek herstelzorg waarin beschreven staat wat herstelzorg is voor cliënten na besmetting met en behandeling van een infectie met het COVID-19 virus. Doel van het draaiboek is om herstelzorg na besmetting en/of behandeling met COVID-19 snel en adequaat te kunnen opstarten. Het draaiboek is voor zorgverleners en richt zich niet op het medisch behandelbeleid. Het geeft een overzicht van de zorgvragen en mogelijke interventies. Gebaseerd op de kennis die we nu hebben. Het draaiboek bevat ook een Checklist transfer- en (wijk)verpleegkundigen voor ontslag (bijlage 4).

Voorbeeld zorgplannen en casuïstiek

Gekoppeld aan het draaiboek heeft Vilans twee voorbeeld zorgplannen en casuïstiek uitgewerkt die snel te gebruiken zijn in de dagelijkse zorgverlening. Het gaat om een plan en casuïstiek met als basis de vier domeinen van het zorgleefplan van ActiZ, en een plan en casuïstiek uitgewerkt op basis van het Omaha System. De voorbeeldzorgplannnen en casuïstiek zijn ook als bijlagen in het draaiboek opgenomen.

Nieuw: informatiebrief voor herstellende cliënten

Nieuw is de informatiebrief voor cliënt en naasten na (ziekenhuis)opname door Covid-19. Hierin staan leefregels en informeert cliënten en hun naasten over het herstelproces thuis. Deze informatiebrief is ook als bijlage opgenomen in het draaiboek.