‘Seksualiteit in verpleeghuizen komt vrij snel in de negatieve sfeer van probleemgedrag of onbegrepen gedrag. Het onderwerp is vaak nog taboe. Daardoor kan er niet openlijk over gesproken worden,’ zegt Roelofs. Ook mensen met dementie hebben behoefte aan seksualiteit en intimiteit. Vooral bij deze cliënten is seksualiteit een moeilijk bespreekbaar en onderbelicht thema. 

Seksualiteit en intimiteit verhoogt kwaliteit van leven

Het is meer dan seksualiteit. Ouderen zeggen vaak: “Zo lang we nog maar samen zijn.”

Roelofs sprak met een groep van 17 cliënten bij drie zorginstellingen in Noord-Brabant. In die gesprekken kwam naar voren dat mensen met dementie nog tot op hoge leeftijd seksueel actief kunnen zijn. De intensiteit mag dan zijn afgenomen, de liefde is nog steeds onverminderd groot. Als mensen nog voluit seksualiteit en intimiteit kunnen beleven, verhoogt dit de kwaliteit van hun leven.

Belemmeringen voor seksualiteit en intimiteit

Toch zijn er beperkingen: cliënten met dementie hebben veel zorg nodig waardoor ze weinig privacy hebben. Zo voelen verpleeghuizen niet als thuis. Ook zijn er allerlei praktische belemmeringen, vaak kan een cliënt niet samen slapen met zijn of haar partner omdat er alleen eenpersoonsbedden beschikbaar zijn. Een duobed zou een oplossing kunnen zijn.

• Lees het artikel Weer samen slapen in verpleeghuis dankzij duobed

Wat kunnen zorgorganisaties doen?

Roelofs doet aanbevelingen om de kwaliteit van leven als het gaat om liefde, intimiteit en seksualiteit te verbeteren:

  1. Bekijk intimiteit en seksualiteit niet als geïsoleerde thema’s voor bewoners en hun partners, ze maken deel uit van hun hele levens- en liefdesgeschiedenis.
  2. Bespreek ethische kwesties in alle openheid, vanuit het perspectief van de cliënt.
  3. Vergroot de kennis over liefde, intimiteit en seksualiteit.
  4. Kijk hoe je de privacy van cliënten en partners kunt verbeteren.
  5. Stimuleer de implementatie van persoonsgerichte zorg.
  6. Vermijd een te beschermend zorgparadigma als het gaat over dit soort onderwerpen.
  7. Bied ruimte voor een holistisch mensbeeld in de verpleeghuiszorg.
  8. Zorg voor draagvlak van beleid in de hele zorgorganisatie.

Persoonsgerichte zorg

Roelofs vindt het positief dat er meer aandacht is voor persoonsgerichte zorg. ‘Als je cliënten ziet als personen, hoort seksualiteit en intimiteit daarbij als iets normaals. Uit haar onderzoek blijkt dat de houding van zorgverleners positiever was als zij het gevoel hadden meer persoonsgerichte zorg te bieden.