Als professional in de eerstelijn of verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) ben je actief bezig met vernieuwing in de zorg. Zelfmanagement en zelfredzaamheid van mensen met een langdurige zorgvraag staan volop in de aandacht. Tegelijkertijd zien we ook dat meer cliënten hier moeite mee hebben. 

Zelfredzaamheid en zingeving

Jezelf kunnen redden, terwijl je last hebt van bijvoorbeeld eenzaamheid, verdriet, moedeloosheid, frustratie en rouw, vraagt andere begeleiding. Hoe kun je als professional worden toegerust om hierop in te spelen? Hoe kun je op een positieve manier aandacht besteden aan zingeving en het vergroten van veerkracht?

Trek op met collega’s en experts

Benut deze unieke kans en doe kosteloos mee aan de werkplaats ‘Zelfmanagement in Zorg en Welzijn’. Trek samen met andere zorgprofessionals en experts op en test interventies op het gebied van zelfmanagement en zelfredzaamheid in zorg en welzijn.

Hoe werkt het en wat vragen we van je?

De werkplaats zelfmanagement loopt van mei 2019 tot december 2019 en biedt ruimte voor vier teams uit de eerstelijnszorg en/of VVT-organisaties. Deelname is kosteloos. Jouw team ontvangt individuele ondersteuning van een adviseur van Vilans. Gedurende de looptijd probeer je 2 nieuwe interventies uit in jouw organisatie. Bekijk het overzicht van interventies waar je gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld de Zelfredzaamheidsradar, Zelfmanagementweb of de Terugvraagmethode. Inbreng van eigen interventies is ook mogelijk.

Drie bijeenkomsten 

Je neemt deel aan drie bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we wie welke interventies gaat uitproberen, hoe deze interventies bestaande werkwijzen kunnen versterken en wat je nodig hebt om dit goed toe te passen met je team. Vanzelfsprekend wisselen we ook ervaringen met elkaar uit. Eventuele reiskosten worden vergoed. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 20 mei 2019 – van 13:30 tot 16:30 uur
  • Woensdag 9 september 2019 – van 13:30 tot 16:30 uur
  • Maandag 18 november 2019 – van 13:30 tot 16:30 uur

Expertgroep zelfmanagement

Deelnemers aan de werkplaats krijgen ondersteuning van een expertgroep, bestaande uit cliënten, beroepsverenigingen en experts uit het onderwijs. De werkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en begeleid door Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg

Voor wie is de werkplaats?

Omdat mensen met een langdurige zorgvraag of chronische ziekte vaak te maken hebben met meerdere zorgverleners, roepen we eerstelijns praktijken en VVT-organisaties op om mee te doen aan deze werkplaats. Van elke praktijk of VVT-organisatie kunnen ten minste twee directe zorgverleners en één stafmedewerker deelnemen aan de werkplaats.

Het gaat om zorgverleners die een rol hebben in de ondersteuning van zelfmanagement en zelfredzaamheid, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en paramedici. Met twee praktijken deelnemen vanuit je organisatie is ook mogelijk. Denk aan twee verschillende huisartspraktijken binnen een gezondheidscentrum of zorggroep. Of twee teams binnen dezelfde VVT-organisatie, bijvoorbeeld van twee verschillende locaties.

Draag bij aan publieke kennis!

Door samen aan de slag te gaan met kennis, vaardigheden en vernieuwing van zelfmanagementondersteuning, maken we kennis beter toepasbaar voor de praktijk. De inzichten, ervaringen en materialen delen we op dit kennisplein. Als deelnemer aan de werkplaats, help je mee om kennis beter toegankelijk te maken voor jouw collega’s in heel Nederland!

Aanmelden of vragen?

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Neem dan contact op met: Jeroen Havers, Senior adviseur Persoonsgerichte zorg. Stuur een mail of bel: 06 – 22810113.