De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. Het doel van de nieuwe wet is onvrijwillige zorg bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk voorkomen. Wat weet jij van de nieuwe regels? Beantwoord 10 vragen en leer van de antwoorden!