Ingrid de Jong is sinds een jaar actief als adviseur Zorgportaal van het Dijklander Ziekenhuis. Haar voorganger heeft het Zorgportaal opgezet, maar de invulling ervan bleef wat achter. “Ik hou me nu bezig met het uitbreiden van de functionaliteiten ervan. Daarnaast ben ik vooral bezig met de uitrol van de auto-anamnese.”

Het idee voor een digitale anamnese kwam op toen De Jong de vraag kreeg van een arts van de MDL-poli of er een anamnese was die zij konden gebruiken. “Omdat ik gehoord had dat ChipSoft hiervoor een toepassing had , leek het me een goed plan om met een digitale intake-lijst te starten. Die is meteen gekoppeld aan het dossier van de patiënt in het EPD.”

Pilot auto-anamnese

Na groen licht van het stafbestuur en een positieve reactie van ChipSoft ging een pilot bij de MDL-afdeling van start. Daarbij is de standaard vragenlijst wel aangepast. Zo verviel een aantal vragen, zoals over de wens tot reanimatie. “Wat overbleef, is naar ons idee een goede basis voor arts en patiënt om het gesprek over aan te gaan. Want als je allebei door zo’n vragenlijst beter voorbereid bent, kan een eerste consult veel meer gaan over wat er werkelijk toe doet.”

Naast standaard zaken zoals lengte, gewicht, leeftijd, hulpbehoevendheid en leefstijl, wordt er ook gevraagd naar de reden voor de afspraak. Een patiënt kan dit soms anders zien dan de huisarts in een verwijzing aangeeft. Verder wordt er gevraagd wat de patiënt verwacht van de zorgverlener. De Jong: “Die kan zo veel beter ingaan op wat de patiënt wil. Dat kan van alles zijn: van geruststelling tot bevestiging.”

Tot slot vindt er voorafgaand aan het insturen van de antwoorden een gegevenscheck plaats over zaken zoals contact- en NAW-gegevens en of de patiënt toestemming geeft dat bijvoorbeeld zijn behandelend arts de antwoorden mag inzien.

Inmiddels worden er wekelijks zo’n 1.000 vragenlijsten uitgezet voor acht poliklinieken. Voor hen heeft De Jong een referentiekaart gemaakt, met onder meer tips en adviezen over hoe de anamnese aan te kondigen, wat te doen als er problemen zijn. Ook het klantcontactcentrum van het ziekenhuis weet dat er vragen over de lijst kunnen binnenkomen, al zijn die er volgens De Jong vrij weinig.

Meer bekendheid

De adviseur Zorgportaal hoopt op korte termijn meer bekendheid te genereren rondom het bestaan van auto-anamnese, bijvoorbeeld via lokale kranten en mond-tot-mond reclame. Ook zonder dat er veel gecommuniceerd wordt over de digitale anamnese, vult zo’n 35 procent van de MDL-patiënten de lijst echter al in. “Ik hoop dat, als de drukte rondom corona vermindert, we meer focus op communicatie rondom dit soort projecten kunnen leggen. Maar het is al wel duidelijk dat de meeste mensen de auto-anamnese als prettig ervaren en beter voorbereid zijn.”

Meer bekendheid moet er ook komen door standaard via verwijsplatform ZorgDomein in de verwijsbrief voor de patiënt op te nemen dat er mogelijk een digitale anamnese beschikbaar is. Op deze manier moet de juiste informatie op het juiste moment de patiënt bereiken. Ook krijgen mensen een sms’je vanuit het ziekenhuis als er voor hen zo’n digitale vragenlijst is.

Vrijwilligheid anamnese voorop

Natuurlijk geven sommige patiënten aan zich te oud te voelen om de digitale anamnese in te vullen, of er onvoldoende kennis voor te hebben. “Daar moeten we als ziekenhuis nog wel wat mee. We willen in ieder geval benadrukken dat de lijst volkomen vrijwillig is. Het dient puur als instrument om meer to the point te komen tijdens een consult, het is de kers op de taart, maar digitaal vooraf invullen moet nooit een verplichting zijn.”

Vooralsnog is het de planning om eind mei alle geschikte poli’s mee te laten doen met de auto-anamnese. “De oogpoli heeft aangegeven dat zij de vragenlijst niet van toegevoegde waarde vinden voor hun patiënten. Zij verwachten dat dit een consult juist belast en niet verbetert. Als dit je verwachting is, dan moet het ook voor een poli natuurlijk geen verplichting zijn. Maar ik streef uiteindelijk naar gemiddeld 2.500 nieuwe vragenlijsten per week, ongeveer de totale instroom die we nu op weekbasis hebben. Als 75 procent de lijst uiteindelijk gaat invullen, dan ben ik heel tevreden.”

Meer combinaties maken

Voor de nabije toekomst voorziet De Jong dat er meer combinaties komen om patiënten gedurende hun reis door een behandeltraject van de juiste informatie op het juiste moment te voorzien. Zo wordt er voor mensen met aambeien een folder meegestuurd met informatie over deze aandoening. “Dit moet, mits goed toegepast, met zo min mogelijk handelingen de patiëntreis zo goed mogelijk invullen. En minder handelingen voor de zorgverlener betekent meer tijd voor echte zorg.”

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.