De digitale verwijzing is beschikbaar voor SEH’s die met Chipsoft-HiX of met AZNConnect werken. Dit is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen ICT-leveranciers Topicus en ihomer. Hetzelfde geldt voor huisartsenposten die werken met Topicus HAP en CGM Callmanager.

“De verschillende computersystemen van de DDG en het ziekenhuis zijn nu beter op elkaar aangesloten. Daardoor komt de verwijsbrief van de huisartsenpost meteen na verzending digitaal bij ons binnen. Deze wordt automatisch aan ons patiëntendossier gekoppeld, waardoor alle relevante informatie op één plek staat”, vertelt Xandra Bodewes, SEH-arts in het Martini Ziekenhuis.

Digitale verwijzing in acute zorgketen

Het invoeren van de digitale verwijzing maakt het proces voor zowel de patiënt als zorgverlener efficiënter. “Los van het feit dat de patiënt sneller de juiste zorg kan ontvangen, hoeft hij ook zelf geen documenten meer mee te nemen van de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp. Het is fijn dat we vanuit de huisartsenzorg kunnen bijdragen aan een zo goed mogelijke overdracht van de patiënt aan de SEH”, aldus Barth Nieman, manager van DDG.

De digitale verwijzing tussen doktersposten en SEH’s past binnen het programma Met spoed beschikbaar. Dit programma helpt zorgverleners in de acute zorg met de realisatie van digitale uitwisseling van gegevens. Betere, digitale, gegevensuitwisseling zorgt voor een betere ondersteuning van zorgverleners in hun werk. Daardoor ontvangt de patiënt sneller de juiste zorg.

Binnen het programma werken landelijke branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren.

In 2017 was het Martini Ziekenhuis een van de eerste ziekenhuizen die de digitale overdracht van patiëntgegevens tussen ambulances en de SEH in gebruik nam. Dankzij een koppeling tussen de patiëntengegevens in de ambulance en het informatiesysteem in het ziekenhuis kan het medisch team van de SEH zich sindsdien beter voorbereiden op de aankomende spoedpatiënt.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.