Voor de enquête zijn ruim 750 patiënten uit verschillende leeftijdsgroepen ondervraagd. Ongeveer een op de zes (16%) daarvan hadden al gebruik gemaakt van Spreekuur.nl. Een van de voordelen van Spreekuur.nl is dat patiënten informatie, zoals foto’s kan delen met de huisarts. Die kan daardoor ook op afstand een goed advies geven.

De regio Eemland was in maart 2020 de eerste regio waar de digitale huisartsenzorg via Spreekuur.nl, onder druk van de coronacrisis, versneld uitgerold werd. Daarna volgden de regio Rotterdam en Drenthe, waardoor inmiddels meer dan twee miljoen mensen toegang hebben tot deze vorm van digitale huisartsenzorg.

Goede waardering digitale huisartsenzorg

Van de ondervraagde patiënten die in de regio Eemland al gebruik gemaakt hebben van Spreekuur.nl beoordeelt ongeveer tweederde (65%) de dienst met een 7 of hoger. Het feit dat de digitale huisartsenzorg makkelijk te gebruiken is en dat patiënten op elk moment een gezondheidsvraag kunnen stellen waren de belangrijkste voordelen die genoemd werden. Wel blijkt dat patiënten in de leeftijdsgroep van 75 en ouder de dienst minder goed beoordelen. Zij geven aan dat zij het persoonlijke, fysieke, contact met de huisarts missen.

Van alle ondervraagde patiënten gaf ongeveer de helft aan dat ze bij gezondheidsklachten gebruik zouden willen maken van Spreekuur.nl. Daarbij is wel een verschil te zien tussen de jongere patiënten (25 – 55 jaar) en 55-plussers. De jongere doelgroep staat meer open voor digitale huisartsenzorg. Wanneer patiënten Spreekuur.nl al eens gebruikt hebben, dan groeit de bereidheid om het de volgende keer weer te gebruiken. Die ontwikkeling is bij alle leeftijdsgroepen geconstateerd.

“De uitkomsten laten zien dat er ook een groeiende grote behoefte is aan digitale huisartsenzorg overdag. Doordat de patiënt niet belt, maar zelf vragen beantwoordt over zijn klachten en foto’s deelt, hoeft hij niet meer in de wachtkamer te zitten of naar de praktijk te komen. Doordat de patiënt zelf voorbereidend werk doet, kan dit op termijn ook voor minder werkdruk zorgen en meer tijd voor complexe werkzaamheden. Op deze wijze kan spreekuur.nl bijdragen aan een goede balans tussen digitaal en persoonlijk, die ook nog eens helpt om de zorg in Nederland toegankelijk te houden”, vertelt Chantal Emaus, huisarts en medisch directeur Huisartsen Eemland.

Enkele facts en figures over Spreekuur.nl, een jaar na de eerste lancering in de regio Eemland.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.