De geboortezorg en jeugdgezondheidszorg lopen nog altijd achter als het gaat om het digitaal delen en overdragen van de juiste, relevante gegevens. Om de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg op zo kort mogelijke termijn te realiseren, is VIPP Babyconnect in het leven geroepen.

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor veilige digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. In het programma wordt ook de digitale overdracht van geboortezorg naar de jeugdgezondheidszorg (JGZ) meegenomen.

Digitale gegevensuitwisseling JGZ

De dataset die in 2016 is samengesteld, wordt nu gebruikt om de overdracht daadwerkelijk te gaan realiseren. De dataset zorgt ervoor dat gegevens op dezelfde manier opgeslagen worden. Dit is een belangrijke voorwaarde om gegevens digitaal te kunnen uitwisselen.

Aan de hand van de door een ingehuurde projectleider gemaakte impactanalyse zijn ontwikkelaars van VIPP Babyconnect, de samenwerkende partners en leveranciers aan de slag gegaan met digitale uitwisseling tussen geboortezorg en JGZ. De digitale uitwisseling vindt plaats via een overdrachtsbericht met data die momenteel wordt gebruikt bij de overdracht van gegevens. Dat moet gebeuren binnen de bestaande mogelijkheden van het dossier en aansluiten bij de landelijke afspraken die gemaakt zijn tussen geboortezorg en JGZ.

De Proof of Concept (POC) die binnen de impactanalyse uitgevoerd is, was succesvol. Dit betekent dat het gelukt is om vanuit het geboortezorgdossier een overdrachtsbericht te kunnen inlezen in het systeem van de jeugdgezondheidszorg. Daardoor is een groot deel van de gegevens digitaal overgedragen naar het systeem van de JGZ waardoor het overtypen van gegevens overbodig geworden is.

Overdrachtsproces verkorten

Hoewel dit slechts de eerste geslaagde test is, kan de digitale gegevensuitwisseling er uiteindelijk toe leiden dat het overdrachtsproces verkort wordt tot maximaal vijf minuten per kind. Nog los van de extra tijd die nu nog gemoeid is met de overdracht omdat bijna de helft van de ouders de overdrachtsbrief vergeten mee te nemen. Digitale overdracht voorkomt dat ouders minder accurate gegevens doorgeven als zij de die brief niet bij zich hebben.

Met de gemaakte samenwerkingsafspraken, de impactanalyse en de geslaagde POC is de tijd aangebroken om de volgende stappen te zetten, zoals het eventueel doorontwikkelen van de POC. In april zullen de samenwerkende partijen de resultaten van de impactanalyse verder bespreken. Daarnaast zullen de komende periode ook weer kleine stappen gezet worden in de samenwerking tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg binnen VIPP Babyconnect.

De kennis die in de impactanalyse en de proof of concept is opgedaan en de resultaten uit verdere ontwikkelingen zullen beschikbaar komen in het afsprakenstelsel geboortezorg. Die kennis en resultaten kunnen ook meegenomen worden binnen de regionale partnerschappen voor implementatie. Zo kan de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg naadloos mee gaan binnen VIPP Babyconnect.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.