De proef die eind maart in het Máxima MC met succes uitgevoerd is, heeft laten zien dat de digitale gegevensuitwisseling op een eenvoudige, en goedkope, manier snel gerealiseerd kan worden. Daarbij worden de patiëntgegevens vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem vertaald naar zorginformatiebouwstenen (zibs) in FHIR. Dit is een format voor het vastleggen van gezondheidsgegevens en onderdeel van de wereldwijde standaard HL7.

De in de vorm van zibs in FHIR vertaalde gegevens kunnen vervolgens door andere zorginformatiesystemen gelezen worden. Deze oplossing werkt in principe voor elke type zorginformatiesysteem van elke softwareleverancier.

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Aan het verbeteren van de veilige digitale gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg wordt al diverse jaren aan gewerkt. De verschillende zorgverleners die in Nederland jaarlijks zo’n 170.000 zwangerschappen begeleiden moeten daarvoor gedeeltelijk over dezelfde gegevens van de (aanstaande) moeder en kind kunnen beschikken. Daarbij is het van belang dat de juiste informatie op het juiste moment voor de juiste zorgverlener en cliënt 24/7, ook voor eventuele acute zorg, beschikbaar is.

“Zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis moeten elkaar goed, gestructureerd en veilig kunnen voorzien van gegevens over hun patiënten. Dit is een voorwaarde voor goede zorg in transmurale Zorgnetwerken zoals de integrale geboortezorg. Ik ben blij met dit resultaat omdat het op deze manier voor de gehele geboortezorg goed en snel kan worden geregeld”, aldus kinderarts en CMIO Thilo Mohns van Máxima MC.

Snel starten

Omdat zorgaanbieders binnen de geboortezorg al volgens dezelfde informatiestandaard werken, het PWD (Perinataal Woordenboek en Dataset), kan deze zorgsector snel starten met uitrollen van het door VIPP Babyconnect en Máxima geteste concept. Als eerste kan de Basisgegevensset Zorg (BgZ) op deze manier beschikbaar komen om te delen met zorgverleners via zorginformatiesystemen en met patiënten en cliënten via PGO’s.

Omdat de vertaalmodule gebruik maakt van dezelfde standaarden die ook voor veel andere zorgsectoren gebruikt worden, kan dit ook voor die zorgsectoren een oplossing bieden om digitale gegevensuitwisseling snel en tegen lage kosten te realiseren. De onderliggende vertaaltabellen die hiervoor nodig zijn, zijn volgens dit concept eigendom van de zorg en het beheer daarvan zal bij een neutrale partij zoals Nictiz komen te liggen.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.