In de zorgsector bestaat veel aandacht voor digitale vaardigheden. Zorgbestuurders, zorgprofessionals, zorgmedewerkers,
jong en oud: iedereen moet over bepaalde vaardigheden beschikken om effectief het groeiend aantal digitale en e-health
toepassingen te kunnen gebruiken. Huisarts Bart Timmers is een groot voorstander van digitalisering en benadrukt het
belang van digitale vaardigheden. Maar, reageert technologiefilosoof Martijn Aslander: die vaardigheden vormen slechts een
beperkt deel van de digitale fitheid die mensen nodig hebben om goed mee te komen in onze informatiesamenleving. En, stelt
Aslander: digitaal fit is nog bijna niemand.