De samenwerking tussen de Groningse zorgaanbieders en hun leveranciers vormt het derde Koploperproject van het programma Met Spoed Beschikbaar. Het komt voort uit de behoefte om patiënten zo snel mogelijk van de juiste zorg te voorzien in geval van acute situaties. Het programma geeft sinds dit jaar versnelling aan die samenwerking door er een koploperproject van te maken. Dit zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die met hun ICT-leveranciers digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen realiseren. Eerdere Koploperprojecten zijn in april en juni gestart.

Zo snel mogelijk beschikbaar

Xandra Bodewes, SEH-arts, Martini Ziekenhuis, noemt het voor patiënten in een acute situatie cruciaal dat de SEH zo snel mogelijk over relevante gegevens beschikt. “Wanneer wij direct de Professionele Samenvatting (PS) van de huisarts in kunnen zien, hoeven we minder administratieve handelingen uit te voeren om de medische achtergrondinformatie van de patiënt te achterhalen. Dat scheelt ons veel kostbare tijd en zo kunnen we de patiënt sneller voorzien van de juiste zorg.”

“Wanneer een van onze patiënten spoedzorg op de SEH nodig heeft, vinden we het als huisartsencoöperatie belangrijk dat de medische informatie zo snel mogelijk beschikbaar is”, vult Ingrid Gerrits aan. Zij is huisarts en projectleider van huisartsencoöperatie De Slochterkring. “We werken in dit project samen met de SEH’s en ICT-leveranciers om de PS direct opvraagbaar te maken, zodat een patiënt zo snel mogelijk geholpen kan worden.”

Betere behandeluitkomsten

Gea Hartman, Hoofd SEH en projectleider, Ommelander Ziekenhuis Groningen, schetst dat het om essentiële informatie gaat die bij snellere beschikbaarheid op de SEH tot betere behandeluitkomsten kan leiden. “Wat is de medische voorgeschiedenis van de patiënt? Welke medicijnen neemt hij of zij? Heeft de patiënt allergieën of wellicht een chronische ziekte? In dit koploperproject gaan we ervoor zorgen dat we die essentiële informatie snel kunnen opvragen, zodat we de patiënt ook sneller kunnen helpen.”

Met Spoed beschikbaar stelt nog meer koplopers te zoeken om met elkaar nieuwe digitale gegevensuitwisselingen te realiseren in de acute zorg. Regionale samenwerkingsinitiatieven tussen zorgaanbieders en leveranciers die graag aan de slag willen, kunnen contact opnemen met het programma. Er zijn al enkele nieuwe koploperprojecten aangekondigd.