Het in 2013 gestarte Deltaplan Dementie – een samenwerking van een groot aantal organisaties uit overheid, zorg, onderwijs, wetenschap en zakelijke dienstverlening – eindigt in 2020. Het Deltaplan Dementie heeft aandacht gevraagd voor het dementievriendelijk maken van de samenleving. Maar door het stijgend aantal mensen met dementie en de impact van de aandoening voor mensen en hun omgeving, is er nog veel te doen.

Nationale dementiestrategie

In vervolg op het Deltaplan Dementie start minister De Jonge daarom in 2021 met de nationale dementiestrategie, een overkoepelend dementieprogramma dat loopt van 2021 tot 2030. Het bevat de volgende onderdelen:

  • Meer onderzoek naar mogelijkheden voor preventie, behandeling en genezing van dementie. Het onderzoeksbudget hiervoor zal worden verdubbeld van 8 mln. naar 16 mln. per jaar.
  • Meer verbinding in de samenleving, zodat mensen met dementie en hun naasten kunnen blijven meedoen. Daarbij gaat het om het benutten van de mogelijkheden van mensen met dementie die vaak nog geruime tijd op een waardige manier kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
  • Verbeteren van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Er zijn veel goede nieuwe zorgconcepten ontwikkeld, bijvoorbeeld rond de sociale benadering van dementie en met de mogelijkheden die technologie biedt. Maar wat betreft brede implementatie daarvan is nog winst te boeken. Een specifiek implementatieprogramma moet ervoor gaan zorgen dat dit verandert.
  • Een sterke rol van Nederland in de wereldwijde aanpak van dementie. Nederland is een gidsland in de aanpak van dementie.

Nu telt ons land ongeveer 265.000 mensen met dementie. Dat aantal groeit naar 420.000 in 2030 en 520.000 in 2040. De zorgkosten die met dementie samenhangen zullen stijgen van €6,6 miljard nu naar €15,6 miljard in 2040.