In deze richtlijn van Rijksoverheid lees je onder meer op welke manieren dagbesteding nog doorgang kan vinden (intra- en extramuraal), waar je op moet letten, hoe het zit met het vervoer naar de dagbesteding en hoe het zit met de financiering.

Hieronder zetten we een paar interessante punten op een rij:

In het algemeen geldt:

 • Het uitgangspunt is dat dagbesteding en -opvang zoveel mogelijk moet worden voortgezet. Zeker voor cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie, cliënten met naasten in een vitaal beroep en cliënten met naasten of mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.
 • De richtlijnen van het RIVM schrijven niet voor dat dagbesteding en -opvang per definitie in fysieke vorm helemaal moeten worden stopgezet omdat niemand meer in een (kleine) groep bijeen kan komen. Het risico van besmetting bij kwetsbare mensen en het fysiek bijeenbrengen van kwetsbare mensen moet lokaal goed worden afgewogen.

Intramurale dagbesteding

 • De reguliere intramurale dagbesteding en -opvang in groepen is stopgezet vanwege de fysieke kwetsbaarheid van veel ouderen. 
 • De activiteitenbegeleiders kunnen worden ingezet om bewoners te ondersteunen met bijvoorbeeld beeldbellen en om taken uit handen nemen van het verzorgende personeel.
 • Alternatieven zijn bijvoorbeeld activiteiten met een (besloten) woongroep, wandelen door de hal of binnentuin of het online aanbieden van muziek- en tekenlessen.

Extramurale dagbesteding

 • Kwetsbare ouderen die thuis wonen en geen verkoudheidklachten kunnen in principe naar de gewone dagbesteding. Zorgprofessionals moeten per persoon echter afwegen of dit kan. Hiervoor gelden uiteraard wel de adviezen van het RIVM. 
 • Om de RIVM-adviezen uit te voeren kan het nodig zijn om in kleinere groepen samen te komen of deelnemers te spreiden over verschillende ruimtes van de locatie. Ook kan gekeken worden naar spreiding van activiteiten over dagdelen en de gehele week.
 • Als ouderen een hoger risico hebben op het oplopen van corona moet de zorgverlener de afweging maken tussen het risico op besmetting en de nadelige gevolgen van het niet kunnen komen naar de dagbesteding en -opvang. 
 • Het missen van dagbesteding en -opvang kan extra stress en spanningen veroorzaken en juist dat zijn grote risicofactoren voor huiselijk geweld. Wees daar alert op!
 • De keuze om te stoppen met dagbesteding en -opvang mag niet leiden tot een onverantwoorde zorg- of thuissituatie of een forse achteruitgang van gezondheid en/of zelfredzaamheid.

Vervoer

 • Neem ook bij het vervoer de RIVM-richtlijnen voor bescherming en hygiëne in acht (zowel cliënten als de chauffeur). Zie hiervoor de website van de KNV
 • Groepsvervoer is hierdoor meestal niet mogelijk.
 • Zelf vervoer regelen is een alternatief. Als de chauffeur in hetzelfde huis woont is dit in principe geen probleem.

Alternatieven


Nu veel van de reguliere dagbesteding niet kan doorgaan zijn er alternatieve manieren om te zorgen dat ook tijdens de coronacrisis de dagen in het verpleeghuis kunnen worden opgevrolijkt.


Bekijk een overzicht