Bij mensen met dementie zijn maatregelen rond isolatie extra lastig. Voor hen is lastig te begrijpen dat ze op een kamer moeten blijven. Dergelijke maatregelen kunnen ook extra weerstand of agressie oproepen bij mensen met dementie en dwaalgedrag. Per individuele casus zal een zo’n goed mogelijke oplossing gezocht moeten worden.

Advies van GGD

Mocht er een besmetting zijn in de VVT dan geeft de GGD advies ten aanzien van isolatie en bescherming. Zij stemmen dit advies af op de landelijke stand van zaken. Op dit moment is het advies strikte (thuis)isolatie, uiteraard afhankelijk van waar ‘thuis’ is.

ActiZ schrijft op de website: Wees in overleg met de GGD in geval van verdenking of besmetting extra alert om de bijzonderheden van de casus en schets de situatie duidelijk:

 • Cliënt wel/niet in staat tot volgen van instructie en dragen van beschermingsmateriaal.
 • Ongeschikte huisvesting, al dan niet gedeeld sanitair.
 • Gedragsproblemen die ontstaan bij afwijkingen van structuur en ritme of bij beperkingen in bewegingsvrijheid.
 • Cliënten met ernstige agressie of gedragsproblemen waarvoor fysieke beheersing nodig is.

Isolatie in verpleeghuizen

Ook voor verpleeghuizen is het advies om samen met de GGD lokaal te zoeken naar de meest passende oplossing voor ‘isolatie’. Hieronder een aantal tips om dit vorm te geven:

 • Isoleer patiënten in een eenpersoonskamer met eigen sanitair, verplaats de patiënt indien nodig.
 • Indien er geen eenpersoonskamer met sanitair beschikbaar is: inventariseer hoe deze situatie kan worden gecreëerd of ga op zoek naar een ‘second best’ situatie.

Lees meer over gebruik handschoenen en beschermingsmaterialen op Zorg voor Beter

Denk nu alvast na over isolatie

 • Er zijn geen algemeen geldende regels voor ‘isolatie’. Mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de lokale situatie voor wat betreft bouw, inrichting en de betreffende patiënt en bewoners van de locatie.
 • Maak gebruik van de kennis en ervaring binnen jullie instelling met betrekking tot andere uitbraken als norovirus, influenza, MRSA/BRMO.
 • Bekijk nu al welke (alternatieve) mogelijkheden er zijn voor ‘isolatie’.
 • Denk alvast na over mogelijkheden voor cohorteren (zoals bijvoorbeeld beschreven in de WIP-richtlijn Norovirus).
 • Betrek nu al een Deskundige Infectiepreventie.

Beschermende persoonlijke middelen:

Wanneer iemand geïsoleerd is, gebruik een schort, masker, beschermende bril en handschoenen.

 • Schort: gebruik een schort met lange mouw met PE-coating. Bij schaarste kan gebruik worden gemaakt van een halterschort met PE-coating tenzij er sprake is van hoog-risicohandelingen (handelingen in de mond/keelgebied, waaronder tanden poetsen).
 • Masker: gebruik een FFP1 masker. Uitzondering hierop zijn handelingen waarbij het bekend is dat veel aerosolen kunnen onstaan zoals bijv. bronchoscopie, intubatie en handelingen die hoesten induceren. Hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd. Bij afname testmateriaal volstaat FFP1.
 • Handschoenen
 • Spatbril: Deze kunnen bij tekorten gewassen/gedesinfecteerd worden. Dus niet weggooien! De bril moet goed afsluiten dus een gewone bril volstaat niet. Desinfecteer de bril na gebruik met alcohol 70%.
 • Plaats van omkleden: buiten de ‘isolatie’ kamer (of afdeling/unit in geval van cohort). Uittrekken op de kamer buiten een cirkel van 2 meter.

Reiniging/desinfectie:

Reinig en desinfecteer dagelijks de ‘isolatie’kamer met nadruk op handcontactpunten. In geval van een cohort waarbij zieken en niet-zieken op één unit of afdeling verblijven: reinig minimaal dagelijks; reinig en desinfecteer (alcohol 70%) de handcontactpunten zolang dit haalbaar is.   

Alternatieve opties op organisatieniveau

Probeer op organisatieniveau ook na te denken over alternatieve opties die geschikt zijn. Neem deze op in het continuïteitsplan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Leegstaande locaties en/of dagbestedingslocaties gebruiken.
 • In overleg met de GGD, gebruik maken van de afgelegen ligging van sommige terreinen waardoor er wellicht wel opties voor naar buiten gaan zijn.

En nee, uiteraard heeft niet iedereen de beschikking over extra locaties.