Het regionale coronadashboard is een initiatief van Grenspost Düsseldorf, een samenwerking tussen de Nederlandse grensprovincies en het Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf. De gegevens over de besmettingen in de Nederlands-Duitse grensstreek worden continu geactualiseerd zodat de komende periode bijgehouden kan worden of de strengere inreisregels effect hebben. Het dashboard wordt daarvoor gevoed met informatie van het RIVM, het Robert Koch Institut en de Johns Hopkins University.

Coronadashboard toont incidentwaarde

In Nederland wordt bij het aantal besmettingen doorgaans vooral het inmiddels beroemde R-getal genoemd. Die dient ook als basis voor het al dan niet aanscherpen of versoepelen van de coronamaatrdegelen. In Duitsland is daarvoor de zogenoemde ‘Inzidenzwert’, of incidentwaarde, belangrijk. Dat is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Maatregelen worden verscherpt of versoepeld wanneer de grens van 100 per 100.000, een incidentwaarde van 100 of meer dus, overschreden wordt.

Het coronadashboard voor de Nederlands-Duitse grensregio werkt ook met die incidentwaarde. Die wordt per gemeente weergegeven. Op dit moment is duidelijk te zien dat de Nederlandse grensgemeenten, met name in Limburg en de Achterhoek, beduidend hoger is dan in de aangrenzende Duitse gemeenten. Aan de Nederlandse kant van de grens kampen diverse gemeenten meer dan 400 besmettingen per 100.000 inwoners. Aan de Duitse zijde ligt die waarde gemiddeld onder de 200.

Een klein voorbehoud moet daarbij wel gemaakt worden, omdat niet bekend is in hoeverre rekening gehouden wordt met het totaal aantal tests dat per 100.000 inwoners afgenomen wordt. Het toevoegen van die variabele zou de besmettingscijfers in de grensregio’s beter duiden. Dat geldt ook voor het toevoegen van de vaccinatiecijfers, zoals die in het landelijke coronadashboard inmiddels te zien zijn.

Uitzonderingen voor dagelijks grensverkeer?

Inmiddels zijn diverse grensgemeenten, zoals Kerkrade en Herzogenrath, in gesprek om het testbeleid voor forenzen en inwoners van beide landen die aan de andere kant van de grens wonen of werken, aan te passen.

Mensen die wekelijks tientallen keren, voor werk of school, de grens moeten passeren worden nu op kosten gejaagd omdat een negatieve testuitslag maar maximaal 48 uur geldig is als bewijs om Duitsland in te mogen. Een officiele sneltest kost zo’n 70 euro en de kosten voor thuistests variëren van enkele euro’s tot enkele tientallen euro’s, maar die zijn formeel niet toegestaan als bewijs om Duitsland in te mogen reizen.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.