1. Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat je het coronavirus krijgt?

Het belangrijkste is afstand houden en handhygiëne. Daarnaast speelt net als bij gewone griep ook je eigen immuunsysteem een rol. Zorg dat die in topconditie is! Dus: veel groente en fruit eten, gezond bewegen, lekker buiten in de zon. Zorg ook dat je voldoende slaapt, en zorg voor rust, regelmaat en ontspanning. En heel belangrijk: als je patiënten met (verdenking van) corona moet verzorgen, gebruik dan de beschermende kleding strict volgens de voorschriften.  

2. Is het coronavirus alleen gevaarlijk voor ouderen?

Nee. Iedereen kan ziek worden van het coronavirus. Ook de ernstige vorm van corona, met longontsteking en ziekenhuisopname, is bij alle leeftijden voorgekomen. Van de mensen die in Nederland met een corona besmetting in het ziekenhuis zijn opgenomen is 17 procent onder de 55 jaar. De kans op overlijden is wel veel minder groot als je jonger bent. In Nederland is 90 procent van de mensen die overleden boven de 70 jaar (en twee derde mannen, een derde vrouwen). Dit zijn cijfers tot en met 23 maart.
Bij 5 procent van de mensen die zijn overleden aan het coronavirus was er géén sprake van een onderliggende aandoening. Bij ruim 40 procent van de overleden personen is dit onbekend.
Het RIVM heeft op 23 maart voor het eerst de leeftijdscategorieën bekend gemaakt bij de ziekenhuisopnames en sterfgevallen vanwege corona.  (bron: website van NOS)

3. Wie loopt er veel risico om erg ziek te worden door het coronavirus? 

Het RIVM noemt de volgende risicogroepen:

  • mensen ouder dan 70 jaar
  • iemand met een longziekte (bijvoorbeeld COPD of astma met elke dag medicijnen)
  • iemand met een chronische hartziekte
  • iemand met een ernstige nierziekte waarvoor bijvoorbeeld dialyse nodig is
  • iemand met diabetes
  • iemand met hiv (dit geldt niet voor iedereen met hiv, vraag dit aan uw eigen arts)
  • iemand met minder afweer, bijvoorbeeld door medicijnen of een ziekte

Lees de volledige lijst op de website van het RIVM

4. Kan ik als zorgmedewerker met een chronische aandoening aan het werk blijven?

Op 7 april 2020 heeft het RIVM het advies over de inzet van ‘kwetsbare’ zorgmedewerkers aangepast. Het gaat om zorgmedewerkers die tot de risicogroep horen om erg ziek te worden van het coronavirus (zie vraag 10). Als de werknemer in contact kan komen met risicovolle situaties, is de werkgever nu verplicht hier iets aan te doen. Dit aangepaste advies is ingegeven door het tekort aan beschermingsmiddelen in veel zorgorganisaties. 

In de richtlijn staat: ‘Er zijn momenteel situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is (bv. onbeschermd in contact komen met besmette materialen). In die gevallen verplicht de wet de werkgever om, na een goede risico-inschatting**, werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en waar mogelijk vervangend werk aan te bieden.’

Het RIVM schrijft ook: ‘Zolang door iedereen consequent volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM) en met goede toepassing en het voldoende beschikbaar zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of fysieke barrières kan ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk blijven doen.’

5. Wat is groepsimmuniteit?

Wie het coronavirus heeft gehad, is daarna meestal immuun voor dit virus. Dat betekent dat deze persoon niet meer ziek kan worden van dit virus. Hoe meer mensen immuun, hoe minder het virus kans heeft om zich te verspreiden. Daarmee wordt de kans ook kleiner dat het virus kwetsbare personen bereikt. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om kwetsbare personen. Het is overigens nog niet duidelijk hoe lang de immuniteit van mensen die het coronavirus gehad hebben in stand blijft. Mogelijk kan je het toch na een jaar opnieuw krijgen.