Aangejaagd door de huidige pandemie is het aantal online behandelingen snel en sterk gegroeid. Zowel patiënten als behandelaars ervaren nu de toegevoegde waarde en de mogelijkheden van online behandelen, zoals geen reis- en wachttijd en mogelijkheden tot tussentijds contact.

Samen met PsyQ startte NiceDay eind 2018 het eerste, volledig online behandelteam bij PsyQ Online. Een nieuw team, met een volledig nieuwe manier van werken. Online behandelen met NiceDay is meer dan het vervangen van het traditionele face-to-face gesprek door een screen-to-screen gesprek. Het is een volledig nieuw zorgconcept, waarbij technologie de therapeutische vaardigheden ondersteunt en versterkt.

Een nieuwe manier van werken dankzij technologie

Ehealth probeert al jaren een plek te verwerven in de traditionele GGZ. Toch is ehealth vaak iets van ‘er maar bij doen’, of ‘het in plaats van reguliere zorg doen’ of, ‘ter overbrugging van de wachttijd doen’. De effectiviteit van EHealth interventies is echter inmiddels in een groot aantal RCT’s aangetoond. En met de juiste tools en de juiste implementatie, kan technologie verder gaan, waar de mogelijkheden in de reguliere zorg ophouden. Denk hierbij aan het flexibeler inrichten van sessies, bijvoorbeeld kortere of langere sessies, of contact tussen sessies door.

Ook is er meer inzicht in de voortgang van de therapie, welke factoren deze voortgang belemmeren en faciliteren, naar aanleiding van ‘real time’ registraties. Dit biedt de mogelijkheid om zorg beter op maat aan te bieden, zoals het uitvoeren van exposure-oefeningen in de thuissituatie van de patiënt. Zo kan de zorg voor patiënten met psychische problemen verder worden geoptimaliseerd.

Online teams bij o.a. PsyQ Online, Synaeda, MiSi NeuroPsy en Sol Psychotherapie werken inmiddels op deze manier. Behandelaars worden door NiceDay getraind om o.a. slim gebruik te maken van app-registraties van de patiënt, om op basis van ‘real time data’ samen met de patiënt de logische volgende stap in een behandeling te bepalen.

Ook worden behandelaren geholpen in het inrichten van een flexibele agenda om hier optimaal gebruik van te kunnen maken en de toegevoegde waarde uit deze mogelijkheid te halen. Dit doen we met gespecialiseerde teams; met professionals die zelf bewust hebben gekozen voor deze manier van werken.

Annemiek van Dijke, hoofdonderzoeker PsyQ Online: “Wat mij betreft is hier “het geheel meer dan de som der delen!”. Ik merk dat de behandelingen korter duren, ik gemakkelijker twee keer per week kortere sessies doe in plaats van één lange sessie, en ik vind het prettig om chatten en beeldbellen af te wisselen gedurende de week. Daarnaast hoeven patiënten niet te reizen of in de wachtkamer te wachten.”

GGZ 2.0

Dus, deze nieuwe manier van werken (de ‘NiceDay Way’) draait om het zó benutten en inzetten van technologie zodat de patiënt de juiste zorg krijgt op de momenten dat deze de meeste impact hebben, wat in potentie de effectiviteit vergroot. Niet alleen de patiënt zal in dit goedlopende behandelproces toename in regie ervaren, maar ook de therapeut met meer werkplezier als gevolg. Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat we gedwongen online moesten werken. Nu is het tijd voor een transitie; van alleen online videobellen, naar volledig online behandelen op een nieuwe manier.

Deze transitie vraagt om twee belangrijke dingen: een verandering in beleid en inhoudelijke actie. Aan de ene kant moet er beleidsmatig ruimte komen voor een nieuwe manier van denken en doen. Denk hierbij aan andere processen tijdens de intake, andere agenda indeling en ruimte voor (bij)scholing. Daarnaast zijn er nieuwsgierige zorgprofessionals nodig die durven te innoveren in de zorg. Is jouw team klaar voor deze nieuwe stap?

Benieuwd hoe NiceDay de behandeling voor jou, jouw collega’s en patiënten kan verrijken? We leggen je graag meer uit. Neem een kijkje op de website van NiceDay Nederland!