Als een patiënt wordt opgenomen in het Catharina Ziekenhuis, wordt zo snel mogelijk vastgesteld of de patiënt COVID-19 heeft of niet. Naast een PCR-sneltest gebruikt het ziekenhuis hiervoor sinds de eerste golf vorig jaar ook de CoLab-score. De CoLab-score wordt berekend op grond van de veranderingen die het coronavirus veroorzaakt in het bloed.

Colab-score in drie maanden ontwikkeld

De CoLab-score is ontworpen door onderzoeker ir. Ruben Deneer van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en klinisch chemicus dr. Arjen-Kars Boer van het Catharina Ziekenhuis. De toepassing werd in amper drie maanden tijd ontwikkeld in het Algemeen Klinisch Laboratorium van het Catharina Ziekenhuis. In eerste instantie werd zij ingezet onder de naam COVID-19 quickscan.

Mede met behulp van een Europese subsidie wordt de Nederlandse Colab-score – dat snel bepaalt of een opgenomen patiënt corona heeft – klaargemaakt voor EU-wijde inzet.

“Op het hoogtepunt van de coronapiek vorig jaar kregen wij de vraag of er geen snellere test was om COVID-19 uit te sluiten”, vertelde Boer vorig jaar. “Op de Spoedeisende Hulp is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten of een patiënt coronapositief is of niet. Daarvoor zijn we gaan kijken naar de informatie die we al hadden. Bij patiënten die op de SEH binnen komen, wordt namelijk standaard bloed afgenomen voor een zogenoemde quickscan. Hun bloed wordt op maar liefst 30 verschillende waarden getest. We vroegen ons af of er in hun bloed soms subtiele veranderingen aanwezig waren die kenmerkend zijn voor COVID-19. Konden we niet een soort direct herkenbare streepjescode vinden?”

Klaarmaken voor Europese markt

Dat lukte dus en inmiddels wordt Colab in meerdere Nederlandse ziekenhuizen ingezet. Samen met het bedrijf Gaston Medical werken het ziekenhuis en de Technische Universiteit er nu aan om de CoLab-score klaar te maken voor de Europese markt. Deneer stelt dat dit nogal wat voeten in de aarde heeft, omdat elk ziekenhuis andere tests uitvoert op de SEH. “Maar dat deel gaan we nu ‘slimmer’ maken zodat ziekenhuizen het sneller kunnen invoeren.” Daarnaast wordt de subsidie van de Europese Unie gebruikt om de gevoeligheid van de CoLab-score om COVID-19 op te sporen nog verder te verbeteren.

De subsidie is afkomstig van het COVID-X programma dat als doel heeft om COVID-19 te verslaan met data-oplossingen. COVID-X wordt gefinancierd door de Europese Unie binnen het Horizon 2020 programma. Er werden 112 aanvragen ingediend. Slechts 15 werden gehonoreerd, waarvan één in Nederland. Het COVID-X-programma streeft ernaar om data-oplossingen in negen maanden klaar te maken voor de Europese markt.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.