NANDA, NIC, NOC, Omaha System, ICF en RAI, termen die je de laatste tijd veel tegenkomt. We hebben er allemaal wel eens over gehoord, maar wat kun je ermee in de praktijk? Een korte samenvatting van de NIC.

De Nursing Intervention Classification (NIC) classificeert elke interventie die een verpleegkundige uitvoert ten behoeve van een patiënt. Een verpleegkundige interventie kan de directe of indirecte zorg betreffen, een autonoom verpleegkundige handeling, een gedelegeerde medische (be)handeling of een door andere zorgverleners voorgeschreven handeling. Een interventie bestaat uit een label, een definitie en een overzicht van activiteiten die een verpleegkundige uitvoert. Zo is het bevorderen van coping een interventie. De definitie van coping is ‘de patiënt helpen zich aan te passen aan vermeende stressoren, veranderingen of bedreigingen die hem belemmeren in de vervulling van zijn taken en rollen’. Een activiteit is het nagaan hoeveel inzicht de patiënt heeft in het ziekteproces. De NIC en NOC zijn ontwikkeld door een onderzoeksteam van de University of Iowa en bestaan sinds 1992.

De Nederlandse vertaling van de Nursing Intervention Classification (NIC) is nu ook via een app te raadplegen.  De app is gebaseerd op de vierde, herziene Nederlandse editie die weer een vertaling is van de zesde Amerikaanse druk. Meer info over de app.

Voor wie is de NIC bedoeld?

Bij alle patiëntencategorieën bruikbaar.

Waaruit bestaat de NIC?

De NIC bestaat uit 542 interventies. De classificatie van NIC omvat zeven domeinen, waarmee gewenste verpleegkundige interventies en acties worden beschreven. De domeinen zijn:
1. Elementair fysiologische functies
2. Complex fysiologische functies
3. Gedrag
4. Veiligheid
5. Gezin en familie
6. Gezondheidszorgstelsel
7. Samenleving

Is er wetenschappelijke evidence voor de NIC?

Ja. Over NIC zijn veel wetenschappelijke publicaties verschenen.

Voor- en nadelen van de NIC

Voordelen:
– In België wordt de NIC al gebruikt bij de zogenaamde MVG2-scores. Dit betekent dat je door het gebruik van de NIC ook direct een deel van de financiering van zorg regelt.

Nadelen:
– Er is gedegen kennis en training nodig om het kenniskader van de NIC te kunnen gebruiken, zeker omdat de link met diagnosen (NANDA) en de NOC een belangrijke voorwaarde is; dat is een investering en wordt niet altijd eenvoudig gevonden.