Medicijnautoriteit CBG maakte een lijst van medicatie waarbij wisselen ongewenst is, omdat verkeerd innemen tot ernstige problemen kan leiden. Het gaat om medicijnen die buiten het ziekenhuis worden gebruikt en waarbij de patiënt zelf verantwoordelijk is voor inname.

De middelen op de lijst hebben weliswaar dezelfde werking, maar wisselen kan voor dusdanig veel verwarring zorgen dat ze verkeerd worden ingenomen. Foto: Unsplash

De middelen op de lijst hebben weliswaar dezelfde werking, maar wisselen kan voor dusdanig veel verwarring zorgen dat ze verkeerd worden ingenomen. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt verward raakt door een andere verpakking of andere kleur of vorm van het middel, en het daardoor dubbel of veel te laat inneemt.

Bij de middelen op de lijst kunnen ernstige klinische problemen ontstaan als de patiënt de dubbel of veel te laat inneemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ziekenhuisopname, niet om mildere bijwerkingen zoals hoofdpijn of misselijkheid. De medicijnen zijn ingedeeld per indicatie. Het kan zijn dat een middel bij de ene indicatie wel gewisseld kan worden en bij de andere niet.

4 voorbeelden van beter niet wisselen

  1. Furosemide kan beter niet gewisseld worden als het is voorgeschreven bij hartfalen (verminderde werking bij geen inname).
  2. Bij haloperidol is wisselen ongewenst als het is voorgeschreven bij psychosen (verminderde werking bij geen inname).
  3. DOAC’s (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban) kunnen beter niet gewisseld worden vanwege een verminderde werking bij geen inname. Bij apixaban is er bij een dubbele dosis bovendien risico op toxiciteit.
  4. Voor diverse middelen bij astma en COPD is wisselen ongewenst vanwege risico op verkeerd inhaleren met andere inhalator.

Evalueren

Het CBG evalueert de lijst jaarlijks. Het ministerie van VWS bekijkt of en zo ja welke vervolgstappen nodig zijn. Bij het onderzoek om tot de lijst te komen waren ook brancheverenigingen voor huisartsen, apothekers, medisch specialisten en zorgverzekeraars betrokken.

JeroenWapenaar