Kijk met de bril van de Wet zorg en dwang

Om erachter te komen wat deze nieuwe wet in de praktijk betekent, heeft Vilans de Casus-checker gemaakt. De Casus-checker bestaat uit 5 vragen, die je voor een praktijksituatie kunt beantwoorden.
Irme de Bonth, expert onvrijwillige zorg van Zorg voor Beter, licht toe: ‘Op Zorg voor Beter worden veel vragen gesteld over huidige cliëntsituaties waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen zijn ingezet. Medewerkers vragen zich af “Hoe moet ik nu kijken met de bril van de Wet zorg en dwang”? Welke vragen moet ik mijzelf stellen? De casus-checker kan een hulpmiddel zijn om in de praktijk te gaan oefenen met de Wet zorg en dwang. Ook kan het goed gebruik worden als lesmateriaal voor medewerkers.’

Download

Gebruik het samen met het stappenplan

De Casus-checker is een soort eerste stap om te gaan denken vanuit de nieuwe Wet zorg en dwang. Daarnaast is het goed om het volledige Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf) goed in je hoofd te hebben.

Voor wie?

De casus-checker kan door iedereen gebruikt worden  die in praktijk de vertaling wil maken van huidige zorg voor cliënten naar de denkwijze van de Wzd.

Voor meer informatie over de Wet zorg en dwang, zie ook www.dwangindezorg.nl