Drie procent salaris erbij in 1 jaar, een betere ORT-regeling, afspraken over salarisverhoging op lange termijn en lagere werkdruk. Deze punten brengt NU’91 in voor een nieuwe cao Ziekenhuizen. De onderhandelingen beginnen waarschijnlijk na de zomer.

Een hogere structurele salarisverhoging is ook voor de cao ziekenhuizen belangrijk uitgangspunt van vakbond NU’91. Foto Pixabay

Alle punten die de vakbond van verpleegkundigen en verzorgenden inbrengt voor een nieuwe cao ziekenhuizen staan op de website van NU’91.

Voorbeelden andere punten

Naast 3% salaris erbij in 1 jaar, een betere ORT-regeling, afspraken over salarisverhoging op lange termijn en lagere werkdruk, wil NU’91 bijvoorbeeld ook:

  • 3 extra periodieken voor verpleegkundigen die op dit moment niet méér kunnen verdienen in de schaal waarin ze zitten
  • Een hoger salaris voor startende verpleegkundigen
  • Afspraken maken over eerder kunnen stoppen met werken
  • Dat verpleegkundigen voor meer verlof kunnen sparen
  • Voor iedere verpleegkundige een ontwikkelbudget van 1500 euro netto per jaar

Meer salarisverhoging

Structurele salarisverhoging voor verpleegkundigen is hard nodig om het vak aantrekkelijker te maken, zegt onderhandelaar Rolf de Wilde. ‘Drie procent erbij willen we voor de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Maar ook daarmee lopen verpleegkundigen nog steeds achter.’

Het salaris van verpleegkundigen ligt zo’n 6 tot 9% lager dan dat van andere werknemers in de publieke sector en de markt, blijkt uit onderzoek van Algemene Werkgeversvereniging Nederland.

Oproep Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer wil vanwege dit onderzoek een structurele loonsverhoging voor zorgpersoneel. Nog deze zomer moet het kabinet met een voorstel komen.

Eerder stoppen

Voor werkgevers is het dankzij het nieuwe pensioenakkoord makkelijker om hun personeel eerder te laten stoppen met werken. Ze mogen zonder extra kosten medewerkers die 3 jaar voor hun pensioendatum willen stoppen een regeling aanbieden. Je krijgt dan een uitkering via je werkgever.

Deze regeling aanbieden mocht je werkgever altijd al, maar hij moest dan een boete betalen. Nu tot 31 december 2028 niet meer, als de uitkering maximaal 21.200 euro per jaar is.

Maar: voordat verpleegkundigen hier gebruik van kunnen maken moet een regeling over eerder stoppen met werken in de cao staan. ‘De aanvraagprocedure en uitbetaling moeten we bijvoorbeeld afspreken’, zegt De Wilde.