Spreken over vergeten is een boekje dat mensen met dementie en hun naasten helpt na te denken over wat zij belangrijk vinden nu én in de toekomst. Ook voor professionals is het boekje een leuke manier om de persoon met dementie beter te leren kennen. 

Download het boekje (pdf) 

Levensboek

Het eerste deel van het boekje lijkt op een levensboek. Hier kunnen mensen met dementie allerlei informatie over zichzelf opschrijven. Over hun leven, familie, hobbies en zaken waar ze trots op zijn. Het tweede deel gaat over wensen en voorkeuren. Denk aan de manier waarop zij hun leven het liefste leiden, mensen die belangrijk voor hen zijn, hun woonomgeving en wensen voor de toekomst. In het laatste deel komen toekomstige beslissingen aan bod, bijvoorbeeld over wettelijke vertegenwoordiging en medische behandelingen.

Tijdig in gesprek voorkomt stress

Boekje dementie‘Voor mensen met beginnende dementie en hun naasten is het belangrijk om na te denken over het leven en hun wensen op een moment dat zij dat nog kunnen,’ zegt Paul-Jeroen Verkade, regiomanager en casemanager dementie bij Geriant. ‘Het gesprek hierover helpt om het leven voort te zetten zoals zij dat wensen. Veel mantelzorgers moeten beslissingen nemen over ingewikkelde zaken, terwijl ze daar nooit met hun naaste over gesproken hebben. Dat levert veel stress op. Wij hopen dat het gesprek door het invullen van dit boekje eerder op gang komt.’ 

Beter leren kennen van de persoon met dementie

Het NIVEL deed onderzoek naar de bruikbaarheid en het effect van het boekje. ‘De voorlopige resultaten laten zien dat mensen met dementie en naasten het een prettig en sympathiek boekje vinden. Zowel professionals als naasten gaven aan dat het boekje bijdraagt aan het beter leren kennen van de persoon met dementie’, vertelt NIVEL-onderzoeker Carola Döpp. 

Hoe kun je het boekje gebruiken?

Het boekje is bedoeld voor de persoon met dementie. De cliënt bepaalt zelf met wie hij de informatie uit het  boekje deelt. Het advies van de makers: doe dat met de mensen die belangrijk voor je zijn. En bespreek je wensen met de huisarts, casemanager of wijkverpleegkundige. Zij kunnen hier dan rekening mee houden.

Download het boekje Spreken over vergeten (pdf) 

Of bestel een exemplaar voor € 6,95 op de website van Spreken over vergeten 

Memorabel-project van ZonMw

Het boekje ‘Spreken over vergeten’ is gemaakt binnen een Memorabel-project van ZonMw. Netwerk Dementie Noord-Holland Noord, waar de stichting Geriant deel van uitmaakt, heeft het boekje ontwikkeld, in samenwerking met het NIVEL, professionals en mensen met dementie en hun naasten. Vilans en Alzheimer Nederland werken mee aan de verspreiding van het boekje.