Het is het begin van een mooie zomeravond. Ik tref Tommie op een wijkkantoor van de Zorgboog in Helmond. Het is een bizar jaar geweest voor de 27-jarige verpleegkundige. Zijn blogs en vlogs bereiken verrassend veel mensen en worden inmiddels zelfs door het ministerie van VWS verspreid. In september volgt een boek. En dat allemaal omdat Tommie een positiever beeld neer wilde zetten van de zorg. 

Een vertekend beeld?

Ik loop een dienst mee met Tommie. Ondanks alle gesprekken die ik voer voor mijn werk als online specialist voor de website Zorg voor Beter, en alle vragen en opmerkingen die we online binnen krijgen, lijkt de dagelijkse praktijk van de zorg soms ver weg. Het is fijn om te zien wat er in het echte leven gebeurt. Maar ik heb pech, zegt Tommie bij binnenkomst. Het is niet zo’n hele drukke avond met weinig ‘ingewikkelde’ verpleegkundige handelingen. ‘Zo krijg je misschien wel een vertekend beeld van alle discussies over de hoge werkdruk.’

Met dat vertekende beeld valt het wel mee, merk ik zodra ik samen met Tommie in zijn zwarte auto door de wijk cross. We komen in allerlei huizen. Tommie is druk met steunkousen, nachtkatheters, oogdruppelen… Aan het begin en het einde van de dienst bezoeken we een meneer voor buikdialyse. Ook helpt Tommie verschillenden mensen naar bed. Mooi vind ik ook de bezoekjes aan twee dames die herstellende zijn van een heupoperatie: ze zijn positief en herstellen relatief snel. 

Intiem bij mensen thuis

Wat me vooral bij blijft, zijn de mensen zelf met hun verhalen. Je komt even binnen in hun persoonlijke omgeving. Het is intiem. Niet alleen door sommige handelingen, maar juist doordat je even onderdeel uitmaakt van hun leven. Sommige ouderen zijn eenzaam: de zorgverlener is soms het enige bezoek. Andere weten dat er voor hun zorghandeling maar 5 minuten staat en houden zelf de gesprekjes al kort. De verschillen zijn groot: ook in energie, veerkracht en levensvreugde. 

Echt contact

Ik bewonder de manier waarop Tommie zijn werk doet. Het gaat hem niet alleen om de handelingen, maar juist ook om het contact. ‘Ik ga eigenlijk elke dag op bezoek bij een heleboel opa’s en oma’s. Ik kom zelf ook uit de wijk, veel mensen kennen mijn ouders ook en mijn verhaal. Als vanzelf laat ik daarom ook dingen van mijzelf zien.’ Een mevrouw met dementie denkt daardoor dat ik de vriendin van Tommie ben en staat erop dat Tommie mij na de dienst naar huis brengt.

Ik ga eigenlijk elke dag op bezoek bij een heleboel opa’s en oma’s.

Ook met weinig tijd pakt Tommie een moment voor echt contact. En met het dichtdoen van de deur laat hij mensen niet meteen los. Zo probeert hij een meneer die altijd schilderde weer aan het tekenen te krijgen. En een mevrouw weer achter de computer. ‘Misschien ga ik in mijn eigen tijd wel even met haar zitten.’ Het is niet alleen belangrijk om goed de verpleegkundige handelen uit te voeren, maar het gaat ook om het sociale aspect. Dat laat hij me goed zien. 

Regeldruk

Natuurlijk hebben we het ook over de organisatorische aspecten en ‘regeldruk’. Binnen de Zorgboog maken ze gebruik van een registratieapp. Per handeling staat een X aantal minuten. De tijd start zodra Tommie zijn auto verlaat. Maar soms is de tijd al bijna halverwege voordat hij bij de voordeur is. Verdere registratie en overdracht gebeurt in een map bij de cliënt.  

Zorg voor Beter?

Tijdens de autoritjes vertel ik ook over mijn eigen werk voor bijvoorbeeld Zorg voor Beter. Leuk om te horen dat Tommie onze website veel heeft gebruikt tijdens zijn studie. We praten over leren en contact met collega’s. Tijdens het werk heeft hij goed contact met collega’s, maar als zzp’er krijgt hij niet betaald voor een teamoverleg dus daarbij is hij niet aanwezig. 

Het belang van hygiëne

Hygiënisch werken komt ook ter sprake. Onder andere door mijn betrokkenheid bij het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ bij Vilans. Tommie zegt dat hij zijn handen alleen wast met water omdat zeep teveel uitdroogt. Ook kiest hij er zelf voor om vaak handschoenen te dragen. Tijdens de zorg was me dat ook al opgevallen. Hij past zelfs handhygiëne toe op die handschoenen. Door het programma weet ik inmiddels dat hygiëne-experts hier anders over denken, maar het is goed om te zien wat er in de praktijk gebeurt. Nachtzakken komen ook ter sprake: de ene cliënt mag elke dag een nieuwe nachtzak en bij een andere cliënt moet hij ze doorspoelen, best wel vreemd eigenlijk.

Liefdevolle zorg

Ik ben blij dat ik een kijkje mocht nemen in Tommies praktijk. Het helpt me bij mijn werk. Geeft inzicht in wat goed gaat. En wat beter kan. Helemaal waardevol is het om te zien waarvoor ik het doe. En wat ertoe doet. Natuurlijk is het heel belangrijk om alle (verpleegkundige) handelingen op de juiste manier uit te voeren en dat iedereen goede zorg krijgt, maar het gaat uiteindelijk vooral om mensen. Om aandacht en om liefdevolle zorg. Goed om dat in de praktijk te zien. 

Tommie in de Zorg

Tommie Niessen(27) is verpleegkundige en werkt op het moment als zpp’er in de wijk in Helmond. Eerder werkte hij ook in een hospice. Tommie schrijft en maakt video’s over zijn werk in de zorg; over wat hij mee maakt. De zorg verdient wel wat meer positieve aandacht, vindt hij. Zijn blogs gaan sterk over de menselijke kant van de zorg. De mooie verhalen, maar ook de verdrietige ervaringen. In september verschijnt een boek vol met zijn observaties, levenslessen en ontroerende ontmoetingen (Ambo|Anthos uitgevers). Meer informatie vind je via tommieniessen.nl