Daarom introduceerde het Bernhoven in april 2020 de mogelijkheid voor patiënten om artsen via beeldbellen te consulteren. Met inmiddels meer dan 2000 beeldbelconsulten heeft het ziekenhuis veel ervaring opgedaan met deze relatief nieuwe vorm van contact tussen arts en patiënt. In lijn met de landelijke trend zijn de bevindingen ook in dit ziekenhuis overwegend positief. Het is daarom ook een no-brainer dat het beeldbelconsult ook na de coronapandemie blijft. Bernhoven wil beeldbellen uiteindelijk zo breed mogelijk gaan aanbieden.

“De uitdaging is om de toepassing nóg laagdrempeliger te maken. Natuurlijk blijft een bezoek aan het ziekenhuis mogelijk, al helemaal als lichamelijk onderzoek nodig is of bij aanhoudende fysieke klachten. Met andere woorden: als het moet, kan iemand altijd naar het ziekenhuis komen”, vertelt cardioloog Sander de Vos.

Drempels voor beeldbellen verdwijnen

Internist-oncoloog Allert Vos was de ‘gelukkige’ die de eer had het 2000ste beeldbelgesprek te mogen voeren met een van zijn patiënten. Vos is zeer te spreken over deze relatief nieuwe mogelijkheid om patiënten te spreken én zien. “Natuurlijk zijn er mensen die bezorgd zijn over de techniek, werkt het wel of werkt het niet? Toch is dat geen drempel want ik leg dan uit dat als het een keer niet werkt ik de mensen nog altijd met de gewone telefoon kan bellen”, vertelt Vos. Verder is een beeldbelconsult in alle opzichten gelijk aan een fysiek consult in het ziekenhuis zelf.

Die positieve reacties worden uiteraard mede gedreven door de vele voordelen die een consult op afstand biedt. “Juist bij moeilijke gesprekken blijkt dat mensen het op prijs stellen dat zij dit gesprek in hun eigen omgeving kunnen voeren. Desgewenst kunnen daar dan ook meerdere dierbaren bij aanwezig zijn”, vertelt verpleegkundig specialist Joris van Extel. Een aandachtspunt is nog wel de digitale onzekerheid, met name bij 70-plussers. “Maar er is altijd wel een zoon of dochter die de eerste keer meehelpt”, aldus Van Extel.

Beeldbellen brak binnen de zorg het afgelopen jaar definitief door. Naast ziekenhuizen is deze zorg-op-afstand ook omarmd door het overgrote deel van huisartsenpraktijken en ouderenzorg organisaties.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.