“De ervaring leert dat sommige letsels altijd goed genezen. Denk aan bepaalde breuken van de teen, vinger, onderarm en enkel. Dat scheelt veel onnodige ziekenhuisbezoeken voor herstelde botbreuken. Maar nog belangrijker voor de patiënt: we bieden alleen zorg die écht waarde toevoegt voor de patiënt”, aldus orthopedisch chirurg Niek Schepel van het Catharina Ziekenhuis.

Tot nu toe moesten patiënten die met een botbreuk op de Spoedeisende Hulp behandeld werden na enkele weken voor een controleafspraak standaard bij de polikliniek of gipskamer terugkomen. Omdat, zo leert de ervaring, bepaalde botbreuken in principe altijd goed herstellen, is een verplichte controle niet altijd nodig. Bovendien kan bij die botbreuken het gips vervangen worden door een brace of drukverband die, na genezing, door de patiënt zelf verwijderd kunnen worden.

Botbreuken monitoren met app

Om ervoor te zorgen dat de patiënt dit ook echt zelf kan doen maakt het Catharina Ziekenhuis gebruik van de Virtual Fracture Care app. Via die app, die voor Android en Apple gratis gedownload en geïnstalleerd kan worden, krijgen patiënten de nodige instructies. De app geeft ze informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Maar ook vinden ze er voorbeeldvideo’s van oefeningen en het opnieuw aantrekken van de brace, bijvoorbeeld na het douchen.

De app ondersteunt een behandeling waarbij de patiënt de regie heeft en zijn herstel zelf kan managen. Daarom wordt er vanaf vandaag ook in het Catharina Ziekenhuis standaard geen controleafspraak meer ingepland. De orthopedisch chirurg verwacht dat het ziekenhuis jaarlijks zo’n 900 patiënten op deze manier kan gaan behandelen.

De nieuwe werkwijze is gebaseerd op een zorgreorganisatie uit het Verenigd Koninkrijk en Schotland. Uit onderzoek blijkt dat herhaalconsulten daar met 88% afnamen en beeldvorming met 75%. De patiënttevredenheid bleef met 95-98% hoog en gelijk aan patiënten die wel terugkwamen voor controle. Ook de uitkomst van de behandeling bleef gelijk.