Wat is er nieuw?

  • Palliatief formularium
  • Overzicht van alle medicatie uit de richtlijnen inclusief toedieningsvormen, doseringen, bijwerkingen en andere informatie
  • Omrekentabel voor opioïden
  • Verbeterde navigatie

Het formularium is bedoeld als praktische leidraad voor een snelle oriëntatie op en behandeling van veelvoorkomende klachten in de palliatieve fase. Van alle medicatie lees je in welke doseringen en toedieningsvormen het verkrijgbaar is. Daarnaast lees je welke interacties en bijwerkingen je kunt verwachten en ook of er bijzonderheden zijn zoals het mogen openen van een capsule.

Regionale informatie

De app biedt zowel landelijke als regionale informatie. Bij je eerste bezoek selecteer je jouw regio, vervolgens krijg je voor deze regio specifieke informatie afkomstig van Participerende Netwerken Palliatieve Zorg, ondersteund door Fibula. Zo krijg je informatie over het zorgaanbod in de regio, eventuele regionale transmurale afspraken en actuele informatie over beschikbare bedden in de hospices en palliatieve units.

De landelijke informatie komt van het IKNL. Dit omvat de samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg zoals ze op de site van Pallialine staan.