De keuzehulpen in de app maken gebruik van specifieke vragenlijsten voor de betreffende stoornis. Denk daarbij aan vragen over het stadium van de stoornis, de primaire zorgvraag, medicatie, of risico op suïcide of zelfbeschadiging. Aan de hand van de antwoorden die ingevuld worden, volgt een advies dat professionals kunnen gebruiken in het gesprek met de patiënt, hun naasten, of het team van zorgmedewerkers. Zo kan de zorgprofessional, samen met de patiënt komen tot de keuze voor een bepaalde behandeling.

Naast de reeds aanwezige keuzehulpen voor ADHD, Angst, Bipolair, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose en Psychotrauma zal de app worden uitgebreid met de keuzehulpen voor Autisme en Verslaving. Die twee keuzehulpen worden binnenkort ontwikkeld. In de toekomst volgen nog meer standaarden.

Keuzehulpen voor toepassen zorgstandaarden

De app kan, kosteloos, door alle GGZ-professionals gebruikt worden, maar is specifiek van waarde voor professionals in de ggz die niet dagelijks werken met een bepaalde stoornis. Daarnaast is de app ook geschikt voor (laatstejaars)studenten die zo kennis kunnen maken met zorgstandaarden.

“De stapsgewijze opzet helpt om de professionele overwegingen gestructureerd langs te lopen. De adviezen die op basis van de ingevulde antwoorden worden gegenereerd, helpen het gesprek met patiënt en naaste vorm te geven. De informatie in de zorgstandaard is een richtlijn voor het gesprek en keuzes voor behandeling worden samen met de patiënt gemaakt, afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt”, vertelt Ellen Willemsen, psychiater bij Parnassia Groep.

Specialisten kunnen de keuzehulpen gebruiken om te toetsen of hun behandeling aansluit bij de zorgstandaard. De keuzehulpen zijn ontwikkeld door professionals en worden al gebruikt in de praktijk. Samen met Alii heeft Akwa GGZ de app ontwikkeld zodat er één centrale plek is voor alle beschikbare keuzehulpen en ze makkelijker te gebruiken zijn. De app is getest door een panel van studenten en professionals. Met deze feedback is de app verder verbeterd. Van het testpanel gaf 93 procent aan de app in de praktijk te willen gebruiken. Professionals willen de app vooral gebruiken om een behandelplan op te stellen. Studenten gaven aan deze te willen gebruiken om kennis te maken met de standaarden.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.