Hoewel de eerste implementaties van kunstmatige intelligentie zichtbaar worden in de zorg, is de rol ervan in de dagelijkse praktijk nog beperkt. Belemmeringen voor het opschalen van AI in de gezondheidszorg zijn onder andere het gebrek aan kennis en de weerstand van zorgprofessionals tegen het gebruik van AI-oplossingen. Het AIProHealth-project moet grote aantallen Europese zorgprofessionals trainen om hun angst voor AI te verminderen en de betrokkenheid van zorgprofessionals bij de inzet en implementatie ervan te vergroten.

Angst voor gebruik AI wegnemen

Het UMCG is sinds 2014 partner in EIT Health. Dat richt zich op het opleiden en bijscholen van toekomstige zorgprofessionals, onderzoekers en ondernemers. Het idee achter EIT Health is dat innovatie het beste gedijt wanneer de juiste mensen worden samengebracht om expertise te delen. Het AIProHealth-project brengt in dat kader experts uit alle gebieden en sectoren van de zorgsector en serious gaming communities samen. Zij moeten volgens het UMCG een ‘uniek programma creëren om de AI-hype in perspectief te plaatsen en de angst voor gebruik van AI in de zorgpraktijk weg te nemen.

Het doel van het AIProHealth-project is de ontwikkeling van een AI-leeromgeving met een online cursus (MOOC) en een fysieke cursus – met als belangrijkste aspect een serious game. De MOOC moet een eerste inzicht geven in de vele aspecten van AI in de zorg. De fysieke cursus en serious game richten zich op de daadwerkelijke implementatie van AI in de zorgpraktijk.

Focus op patiëntreis

De focus van de training zal liggen op de patiëntreis. Daarbij worden specifieke fasen zoals pre-care en diagnose worden belicht. AI-toepassingen kunnen hierin in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen. Deelnemers van de cursussen kunnen dan ook verschillende functies hebben, variërend van verpleegkundige tot manager. In de fysieke cursus werken ze aan realistische scenario’s in een op behoeften gebaseerde serious game. Die kan gebruik maken van verschillende patiëntreizen.

Het UMCG werkt in de online leeromgeving samen met EIT Health geassocieerde partners. Daaronder het Universitair Medisch Centrum Keulen, Universiteit Tartu, Universiteit Kopenhagen en Rijksuniversiteit Groningen. Verder zijn er meerdere bedrijven nauw betrokken bij het project, zoals AlgoMedica, ArtiQ Invivox en Mediaire. De serious game wordt samen met het bedrijf 8D Games ontwikkeld. 8D Games ontwikkelt serious games en gamifications voor onder meer de zorg, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.

Start najaar 2021

Het UMCG heeft in het verleden veel samengewerkt met 8D-games. Deze samenwerking leidde al tot een succesvol schaatsspel voor valpreventie bij ouderen. Nu werken het universitair ziekenhuis en het bedrijf aan de verdere uitwerking en implementatie van het AIProHealth-project. Zij willen in het najaar van 2021 de MOOC op FutureLearn starten en de serious game lanceren. FutureLearn is een aanbieder van online onderwijs, van topuniversiteiten en instellingen over de hele wereld.

Bezoek de website voor meer informatie over AIProHealth.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.