AI maakt nu al veel dingen mogelijk die tot voor kort eigenlijk niet konden, schetste Van Eijnatten: “Neem bijvoorbeeld beeldregistratie als CT of MRI: alle bestaande algoritmes zijn heel langzaam, maar kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat we bijna in real-time zo’n registratie uit kunnen voeren.”

Optimalisatie zorgprocessen

Behalve voor de klinische toepassingen kun je AI ook heel goed gebruiken voor de optimalisatie van zorgprocessen, voegde Pluyter toe. “Bijvoorbeeld om in kaart te brengen hoe lang het duurt van het moment dat een patiënt voor het eerst binnenkomt tot het moment dat hij behandeld wordt. Zo kun behandeltrajecten verkorten en hoeft de patiënt minder lang in angst te zitten.”

De mogelijkheden van AI in de gezondheidszorg worden snel groter, ziet Pluyter: “Je ziet dat AI steeds verder opschuift richting de besluitvorming.” Juist daar biedt de technologie mogelijkheden die het werk van artsen aanvullen, bijvoorbeeld door verschillende disciplines te integreren. “Als je bijvoorbeeld een hartpatiënt hebt en je maakt een scan, dan staan daar ook de longen op. Een arts kan in bepaalde omstandigheden, zoals onder hoge tijdsdruk, geneigd zijn om vooral te focussen op het hart, waardoor je een soort van blinde vlek krijgt voor toevalsbevindingen zoals longkanker. Een AI is niet op zo’n manier gefocust, dus zo kan een algoritme het werk van een mens aanvullen.”

Kijken naar behoefte vanuit mens

In reactie op een vraag van presentator Jessen welke oproep de experts zouden doen om AI verder te brengen, pleit Pluyter ervoor pleiten om op een andere manier kijken naar AI: zowel naar de mogelijkheden van de technologie als naar de behoefte vanuit de mens. “Wat je daar ook voor nodig hebt, zijn mensen die geïnteresseerd zijn om samen te werken. Om uit hun comfortzone te stappen en de brug te willen slaan naar een andere discipline. Ik denk niet dat je het alleen redt.”

Investeren in het vertrouwen in AI is nodig, vult Van Eijnatten aan. “Niet alleen in sexy nieuwe toepassingen van AI, maar echt goed kijken naar alle situaties waar het niet goed gaat. Waar we tegen de grenzen aan lopen van wat kan en wat niet kan. Juist daar liggen vaak nieuwe mogelijkheden.”

AI wordt belangrijk investeringsgebied

Hoewel AI op dit moment geen topprioriteit is, wordt dit in de toekomst naar verwachting een belangrijk investeringsgebied, voorspelde Philips begin mei al in de Future of Health Index. Voorspellende technologieën in de gezondheidszorg, zoals AI-variant machine learning, worden als bijzonder belangrijk beschouwd. Grofweg twee derde van de Nederlandse leiders in de gezondheidszorg zien deze als een gebied waarin het meest moet worden geïnvesteerd om kwalitatief goede zorg te blijven leveren.

Luister hier de hele podcast.