De insteek van het actieplan is niet om zoveel mogelijk regels te schrappen maar om de (regel)druk op verpleegkundigen te verlichten. Mensen die in de zorg werken besteden nu immers bijna 40 procent van hun tijd aan papierwerk. De helft van al dat werk beschouwen zij als onzinnig.

Download het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ (pdf)

Welke regels worden geschrapt?

Wijkverpleging

Hét belangrijkste nieuws voor wijkverpleegkundigen is dat de gehate 5-minutenregistratie verdwijnt. Ook hoeven wijkverpleegkundigen niet steeds opnieuw een handtekening van de cliënt te vragen bij iedere wijziging van het zorgplan. Daarnaast wordt de aanvraagprocedure voor hulpmiddelen eenvoudiger gemaakt. Ook hoef je de arbochecklist niet meer standaard in te vullen bij iedere cliënt.

Lees ook: Is de 5-minutenregistratie wel of niet verplicht?

Wijkverpleegkundigen kunnen dus tevreden zijn. In maart vroegen wij welke regels jullie het liefste zouden willen schrappen. 2 punten sprongen eruit: het ondertekenen van het zorgplan bij iedere wijziging en de verplichte urenregistratie. Volgens het actieplan hebben deze 2 punten hun langste tijd gehad.

Vul de poll in over schrappunten voor wijkverpleegkundigen

Verpleeghuiszorg

In de verpleeghuissector is het aantal schrappunten lager. In het actieplan gaat het vooral over het vereenvoudigen van bestaande regels. Zoals bij de regeling voor meerzorg. Daarnaast vind je in dit actieplan vooral voorbeelden van vernieuwingsprogramma’s. Zo biedt het programma Waardigheid en Trots hulp bij het schrappen van interne regels.

Website


Het ministerie komt met een website waar je informatie kunt vinden over geldende wet- en regelgeving. Je kunt hier ook vragen stellen over het terugdringen van administratieve lasten en goede voorbeelden delen.

Hoe gaat het verder?

In het actieplan lees je per schrappunt wanneer het gereed moet zijn en wie de kar trekt. Volgens het ministerie moet de regeldruk voor zorgverleners nu elk jaar verminderen. Op de website van (Ont)Regel de Zorg kun je op de hoogte blijven van de voortgang.

Hulpmiddelen bij registreren

Wat kun je doen om onnodige registraties in kaart te brengen? De toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ helpt teams bij het verantwoord opruimen van regels en registraties. Else Stapersma, adviseur bij Vilans, wijst ook op de bijeenkomsten waar teams leren om zelf aan de slag te gaan met deze toolkit. ‘Al meer dan 30 zorgorganisaties bezochten zo’n bijeenkomst. De volgende staat gepland voor komend najaar.’

Download de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ (pdf)