Maar hoe zorg je nu dat het medisch en sociaal domein zo goed mogelijk samenwerken? In de publicatie ‘De spil in de wijk’ krijg je antwoord op deze vraag. Voor deze publicatie van het programma Integraal Werken in de Wijk spraken onderzoekers met 20 zorgprofessionals die een spilfunctie in de wijk vervullen. Met als resultaat negen tips van en voor professionals om de samenwerking in de wijk te verbeteren.

9 tips voor een betere samenwerking

 1. Werk proactief in het opzoeken van contact.
 2. Ga het gesprek aan over elkaars werkwijze en visie.
 3. Ken én maak gebruik van elkaars kennis en kunde. 
 4. Werk ook fysiek dicht bij elkaar.
 5. Organiseer momenten om elkaar te spreken.
 6. Weet wie betrokken is in een casus. Spreek duidelijk af wie wat doet en op welk moment je de ander inschakelt.
 7. Spreek met elkaar af wie de regie heeft.
 8. Koppel terug over stand van zaken binnen de casus.
 9. Evalueer regelmatig hoe de samenwerking gaat.

Randvoorwaarden voor spilfunctie

Om de spilfunctie tussen medisch en sociaal domein zo goed mogelijk te vervullen zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Denk aan inzet, tijd en middelen.

 1. Geef als organisatie de ruimte om de spilfunctie goed uit te voeren en af te wijken van regels of vaste werkwijzen.
 2. Maak als organisaties onderling afspraken over het delen van cliëntinformatie en leg dit vast.
 3. Heb samen met ketenpartners oog voor continuïteit en capaciteit in de zorg en ondersteuning voor de cliënt.

Van de tips is een poster met cartoons gemaakt. Gebruik deze poster om je collega’s (ook uit andere domeinen!) te wijzen op het belang van een goede samenwerking.

Integraal werken in de Wijk is een landelijk programma van Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein. Deze organisaties bundelen de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.