De kennisclips horen bij verschillende hoofdstukken uit het leerboek, dat verpleegkundigen, studenten verpleegkunde en verpleegkundig specialisten helpt hun competenties op het gebied van zelfmanagementondersteuning te ontwikkelen.

Minicolleges zelfmanagementondersteuning

Twee auteurs van het boek, AnneLoes van Staa en Ada ter Maten-Speksnijder en onderzoeker Susanne van Hooft geven de minicolleges. Zij zijn alledrie verbonden aan de Hogeschool Rotterdam als docent, onderzoeker of lector. De clips duren 5 tot 16 minuten en gaan o.a. over:

  • Verpleegkundige perspectieven op zelfmanagementondersteuning.
  • Het 5-A model: competenties voor zelfmanagementondersteuning.
  • Zelfmanagement en eigen regie, een opdracht voor verpleegkundigen.
  • Bedenkingen bij zelfmanagement – 12 mythen.

Bekijk alle kennisclips op de mediasite van de Hogeschool Rotterdam.

Tools en interventies

Het leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’ beschrijft hoe je als verpleegkundige cliënten kunt ondersteunen bij het inpassen van een ziekte of beperking in hun leven. De lezer krijgt praktische interventies en tools aangereikt voor de zorg en begeleiding van cliënten en hun omgeving. Ook onderwerpen als gespreksvoering, gedeelde besluitvorming, eHealth en ethische dilemma’s komen aan bod. Aanvullend op het boek is een online leeromgeving ontwikkeld, waar de bezoeker verhalen, videoportretten van cliënten en (stage)opdrachten vindt. Meer informatie over het leerboek