Veel van de nieuwe alternatieven zijn ook bruikbaar in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen. De bundel is aangepast conform de richtlijn van de nieuwe Wet zorg en dwang, die vanaf 1 januari 2020 geldt. Daarnaast vind je in deze nieuwe uitgave ruim 85 succesvolle alternatieven voor meer vrijheid in de zorg. De alternatievenbundel is geactualiseerd, uitgebreid en aangescherpt.

Inzicht in mogelijkheden

Soms bestaan alternatieven uit producten die je overal kunt kopen. Soms gaat het meer over bejegening en tegemoet komen aan de voorkeuren van een cliënt. Soms is het iets heel simpels waar je maar net op moet komen en soms moeten verschillende producten gecombineerd worden om een goed alternatief te zijn.

Maatwerk

Je vindt in deze bundel geen kant-en-klare oplossing voor alle cliënten. Het vinden van een alternatief is maatwerk. Wat voor de ene cliënt een goed alternatief is, werkt bij een andere verkeerd. Dat is ook de reden dat de VBM-score (vrijheidsbeperkende maatregel) in deze versie niet meer gehanteerd wordt. Je moet op zoek naar een manier om elke afzonderlijke cliënt kwaliteit van leven én veiligheid te bieden. Dit betekent dat je samen moet praten over verantwoorde zorg. Voer dit gesprek multidisciplinair en betrek ook de familie hierbij. Zo kom je tot de beste oplossing.