Als thuiszorgorganisatie is het slim om goed voorbereid te zijn op een nieuwe uitbraak. Het RIVM schat in dat een tweede golf, door de genomen maatregelen lang, niet zo heftig zal zijn als de eerste golf. Tegelijkertijd kunnen inzichten uit de eerste golf helpend zijn bij een nieuwe uitbraak. Thuiszorgorganisatie Thebe uit Tilburg moest heel snel handelen, toen de eerste besmettingen kwamen. Daarom weet manager Elly Montée als geen ander wat goed werkt en niet. Lees haar tips: 

1. Een crisisteam helpt om snel te schakelen

Elly Montée: ‘Na de uitbraak in Tilburg hebben wij direct een crisisteam opgestart. Dit om de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dagelijks te volgen en daar beslissingen op te nemen. Ook wilden we voorbereid zijn op een stortvloed aan cliënten. Die moet je goed kunnen opvangen.’

2. Een continuïteitsplan geeft rust

Montée: ‘We hebben in het begin van de crisis direct een continuïteitsplan opgesteld. Dit voor het geval er een grote toename van cliënten zou zijn en meerdere medewerkers zouden uitvallen. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt in verschillende fasen. In het ergste geval zouden we door het ziekteverzuim medewerkers moeten vragen om geen vakantiedagen meer op te nemen. Dat ziekteverzuim kwam er inderdaad. In overleg met familieleden hebben we toen gekeken wat zij eventueel tijdelijk konden overnemen. Die cliënten hielden we uiteraard op afstand in de gaten.’

3. Een COVID-19-team vergroot je kennis

Montée: ‘We willen mensen die verdacht worden van en positief getest zijn op corona, zoveel mogelijk in één thuiszorgroute hebben. Dit om besmetting te voorkomen. Zeker aan het begin van de crisis was het verkrijgen van voldoende beschermende middelen best lastig. Door het COVID-19-team konden we dit beter regelen. Sommige medewerkers wilden liever niet in zo’n team werken. Dan respecteerden we hun beslissing. Maar verder was de animo juist heel groot. We kregen meer aanmeldingen dan nodig was. Met zo’n team bouw je veel vakkennis op. Het COVID-19-team is ook een vraagbaak voor andere teams. We worden nu ook door andere thuiszorgorganisaties gebeld, soms zijn we achterwacht, soms springen we bij.’

4. Korte lijnen met het ziekenhuis

Montée: ‘We hebben korte lijnen met het ziekenhuis en de huisartsenpost. We hebben een speciaal COVID-19-nummer opgesteld waar mensen ons op kunnen bereiken. Iedere huisarts heeft een vaste wijkverpleegkundige waar we contact mee hebben. Bij de overdracht vanuit het ziekenhuis, hadden we vooral contact met transferverpleegkundigen. Inmiddels krijgen we niet zoveel cliënten meer binnen via het ziekenhuis. Die gaan vanuit het ziekenhuis eerst naar cohortafdelingen om de intensive care te ontlasten.’ 

5. Zorg voor heldere communicatie

Montée: ‘Omdat er nog veel onduidelijkheid over het virus bestaat, hebben wij een intern communicatieplatform opgezet. Hierop staan onder andere de RIVM-updates en veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. Zo kunnen we wijzigingen in het RIVM-beleid ook goed vertalen naar werkwijzen binnen Thebe. Vooral in het begin moesten we met 50% informatie, toch beslissingen nemen. Maar wat je ook beslist, het is belangrijk om voor de hele organisatie dezelfde richtlijnen en afspraken te hanteren. Die duidelijkheid zorgt voor een stukje rust.’

6. Blijf alert ook al is er getest 

Montée: ‘Vanaf 1 juni kan iedereen nu getest worden. Toch is er wanneer iemand niet lekker is nog steeds een grijs gebied, zolang die persoon niet is getest. Ook als iemand negatief getest is, houden we de boel in de gaten. Die persoon kan immers alsnog ziek worden. Wanneer iemand van een cohortafdeling komt, ontvangt hij wel direct thuiszorg van een regulier team. Deze persoon is dan immers negatief getest.’

Testbeleid corona per 1 juni

Vanaf 1 juni kan iedereen met lichte klachten (neusverkoudheid, hoesten of koorts) zich laten testen op het coronavirus. Tot de uitslag bekend is, dien je thuis te blijven. Voor zorgmedewerkers is dit een wijziging. Eerder moest je als zorgverlener alleen thuisblijven (niet werken) als je koorts had, maar dit geldt nu ook als je lichte klachten hebt en géén koorts. Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan via telefoonnummer 0800 – 1202 een afspraak maken om zich te laten testen bij een testlocatie van de GGD in de buurt. Het telefoonnummer is van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar. Lees meer over het aangepaste testbeleid op Zorg voor Beter.

7. Beter een opfrisbeurt dan douchen

Montée: ‘Bij douchen komt er veel vocht vrij. Dat maakt de kans op besmetting mogelijk groter, al is daar nog geen uitsluitsel over. Ook is het douchen te vermoeiend voor mensen met (mogelijke) corona. Het is daarom heel belangrijk om aandacht te hebben voor hun energiebalans. Een opfrisbeurt op de stoel werkt dan meestal beter. Maar ook hier geldt dat het vooral om zorg op maat moet gaan.’ 

8. Besteed extra aandacht aan handhygiëne

Montée: ‘We hebben veel aandacht voor hygiëne. Met name handhygiëne. We leggen uit waarom het zo belangrijk is en hoe snel je bacteriën aan je handen hebt zitten.’ Bij Thebe was handhygiëne altijd al belangrijk. De coronacrisis biedt een mooie kans om het extra onder de aandacht brengen. Juist omdat medewerkers hier nu meer voor open staan.

Bron: Vilans.nl