Ook Ellen Hasselerharm van het Philadelphia Leerhuis geeft aan dat het voor hen een zoektocht blijft. Terwijl zij in 2016 toch een Academy Award wonnen voor het Leerhuis, als meest vernieuwende bedrijfsacademie voor medewerkers.

Workshops

In een workshop tijdens de bijeenkomst ‘Kennisdeling in zorgorganisaties’ op 11 oktober vertelde Ellen samen met haar collega Annemarie van Bemmel openhartig over wat er niet goed is gegaan en wat zij daarvan geleerd hebben. Een serious game die niet goed van de grond kwam door onder andere tijdgebrek. Een blended leertraject waarbij zorgmedewerkers een bepaalde opdracht niet deden. E-learnings die te weinig worden gevolgd, onder andere doordat niet iedereen even digitaal vaardig is.

Open zijn over wat je niet kunt

Ze stellen dat het goed is om hier meer openlijk over te praten. Als zorgprofessional is het goed om open te zijn over wat je niet kunt, niet weet of wat er niet goed is gegaan. Maar dat is als zorgorganisatie minstens net zo belangrijk. Op die manier kun je ook veel van elkaar leren.

Tips en uitdagingen

Nadat Ellen en Annemarie deze voorbeelden gedeeld hadden, gingen de deelnemers van de workshop met elkaar in gesprek aan de hand van twee vragen: waar loop je tegenaan als het gaat om kennisdelen binnen je organisatie? En, welke goede ervaringen en verbetertips heb je? Het resultaat was een berg uitdagingen en tips. Bekijk een selectie van de tips en uitdagingen:

7 tips voor jouw organisatie om de cultuur rondom kennisdeling te verbeteren

  1. Zorg voor een duidelijke visie op leren/ kennis (met commitment van de hele organisatie).
  2. Doe het bottom-up! Heb aandacht en luister naar de professionals en problemen die zij ervaren. Vraag aan de professional; wat mis je nog? Op persoonsniveau leerinterventies insteken (niet organisatie-breed).
  3. Daag en nodig medewerkers uit (vergroot daarmee de betrokkenheid bij de organisatie). Geef medewerkers eigenaarschap, vertrouwen en ruimte.
  4. Focus op samen leren: met verschillende afdelingen en ook samen met het onderwijs.
  5. Maak gebruik van kennisnetwerken (verzamelen van kennis en verbinden van mensen).
  6. Gluren bij de buren.
  7. Kijk eens bij het Instituut van Briljante Mislukkingen/Faalbokaal.