Stichting Mentorschap Nederland ondersteunt op dit moment met bijna 2.200 vrijwillige mentoren 2.600 cliënten. Volgend jaar heeft de organisatie zeker 600 nieuwe mentoren nodig om in de vraag te voorzien. Daarom is er een landelijke wervingscampagne gestart onder het motto:  Maakt u het verschil?

Grenzen aan de zelfredzaamheid  

De overheid ziet zelfredzaamheid als een van de manieren om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. Maar kwetsbare mensen die door ziekte of een beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, dreigen door deze veronderstelling tussen wal en schip te raken. Soms kan een familielid of iemand uit het sociale netwerk van de cliënt mentor worden. Als er geen familie of netwerk is, kan iemand een beroep doen op Stichting Mentorschap Nederland. Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde vertegenwoordiger van zijn cliënt.

Hoe ziet de rol van mentor eruit?

De mentor is iemand die naast de cliënt staat in een keukentafelgesprek met de gemeente of bijvoorbeeld meegaat naar de dokter. Directeur Nico Heinsbroek: ‘Vooral voor mensen zonder partner of kinderen is de mentor van grote waarde. Mentoren behartigen niet alleen de belangen van thuiswonende kwetsbare ouderen, maar ook van bewoners van instellingen. Ook zij kunnen lang niet altijd terugvallen op familie of een sociaal netwerk. Bekijk het filmpje:


https://www.youtube.com/watch?v=lOEaXWGYf1o

 

Radiospotje mentorschap

De campagne ‘Maakt u het verschil?’ wil voornamelijk mentoren werven, maar ook de bekendheid met het mentorschap vergroten. Beluister het radiospotje van de campagne op de website van Mentorschap Nederland, waarin vrijwilliger Marinka de Haan vertelt wat zij als mentor doet. Marinka: ‘Het is heel bijzonder om zo veel te kunnen betekenen voor een vreemde! Mijn cliënt is nu allang niet meer slechts mijn cliënt, maar een wezenlijk deel van mijn leven.’

Mentorschap Nederland

Mentorschap Nederland is een vereniging van elf regionale stichtingen, die gezamenlijk het mentorschap voor het hele land organiseren. De coördinatoren werven en trainen vrijwilligers, koppelen hen aan cliënten en ondersteunen hen bij de uitvoeren van het mentorschap. 

Meer informatie over hoe je mentor kunt worden