Met deze handige tools kun je de ondersteuning van je cliënten vormgeven, onderbouwen en toetsen. Je kunt de leidraad zowel online als offline gebruiken. 

Welke kennisproducten zijn er?

De kennisproducten gaan over allerlei verschillende thema’s. Zo zijn er tools die je kunt inzetten om de gezondheid van cliënten te bevorderen zoals de actiwatch (helpt bij vastleggen van slaapproblemen). Of producten die je helpen om het gesprek te voeren over rouwverwerking (de Rouwkubus). Het populairste kennisproduct uit de leidraad is de realiteits-oriëntatiebenadering. Dit is een methode waarmee je het denkvermogen van cliënten kunt prikkelen.

Bij alle kennisproducten vind je een casus met daarin een ondersteuningsvraag. Daarna lees je informatie over onder meer de doelgroep, een toelichting op het kennisproduct en ervaring met het product. Je ziet bij elk kennisproduct ook steeds bij welke groep deze hoort. Zo zijn er tools speciaal voor ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag of voor ouderen met ernstige meervoudige beperkingen.

Ontwikkeling Leidraad Oud en Gelukkig

De leidraad is gebaseerd op de Toolkit Ouderen van de VGN en komt voort uit het project Ouderen in het Vizier. Dit is een project binnen onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Feedback

Heb je op- of aanmerkingen of aanvullingen op de leidraad of de kennisproducten? Vul dan hier het formulier in.

Checklist

Naast de leidraad is er ook een checklist waarmee zorgorganisaties in de gehandicaptensector kunnen checken of hun organisatie ouderenproof is. In de checklist staan 35 aandachtspunten waar je aan kunt denken om je organisatie geschikt te maken voor oudere cliënten.