5 tips van zorgmedewerkers

  1. Stel vragen over de reden waarom psychofarmaca wordt voorgeschreven bij cliënten en neem het niet als vanzelfsprekend. Misschien zie je alternatieve oplossingen voor probleemgedrag of merk je dat iemand last heeft van bijwerkingen door psychofarmacagebruik waardoor de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.
  2. Zorg dat je kennis over psychofarmaca op peil is. Bijvoorbeeld door de belangrijkste psychofarmaca en hun bijwerkingen te kennen, maar ook door te weten welke alternatieven er voor psychofarmaca zijn.
  3. Stel vragen over individuele cliënten aan de arts over psychofarmacagebruik en zoek samen naar alternatieve oplossingen.
  4. Ga het gesprek aan met de wettelijk vertegenwoordiger en verwanten over psychofarmaca en probleemgedrag en denk samen, vanuit wat voor de cliënt belangrijk is in zijn of haar leven, na over alternatieve oplossingen voor psychofarmaca. Bewustwording van mogelijke gevaren helpt je bij het bespreekbaar maken van het gebruik.
  5. Maak je collega’s enthousiast om ook na te denken over het bewuster omgaan met psychofarmaca. Dit kan bijvoorbeeld door het delen van kennis of onderstaand filmpje!

De tips komen uit de publicatie ‘Zorgorganisatie en apotheker: werken aan juist gebruik van psychofarmaca’.

Beter af met minder psychofarmaca

In het filmpje ‘Beter af met minder psychofarmaca’ deelt een zorgmedewerker een casus waarin zij, in samenwerking met de arts en familieleden van de cliënt, een alternatief zoekt voor het gebruik van medicatie.

https://vimeo.com/291678522

Hoe ga jij om met psychofarmaca bij probleemgedrag? Laat het ons weten in een reactie hieronder.